Vlada Kantona Sarajevo

Jednomjesečna izmjena režima saobraćaja u ulicama Budakovići i Kartal Gornji

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo odobrilo je kompaniji “ENERGOINVEST d.d.” Sarajevo privremenu izmjena režima saobraćaja u ulicama Budakovići i Kartal Gornji u periodu od 16.09. do 15.10.2021. godine, u vremenskom terminu od 08 do 16 sati, radi izvođenja radova na izgradnji telekomunikacijske mreže.

Privremena izmjena režima saobraćaja sastoji se od: zabrane saobraćaja za motorna vozila u dijelu saobraćajne trake u kojoj se izvode radovi, dok preostala traka ostaje slobodna za saobraćaj, kao i od obustave pješačkog saobraćaja na dijelu trotoara na kojem se izvode radovi. I

zvođač radova ima obavezu preusmjeravanja saobraćaja sigurnim dijelom zaštitnog pojasa kolovoza, radove izvoditi u vrijeme najmanjeg intenziteta saobraćaja, posebno označiti dionicu radova propisanom saobraćajnom opremom, te radove izvoditi etapno, u dužini do 50 metara.