Vlada Kantona Sarajevo

Izmjena režima saobraćaja u ulici Provare od 21. oktobra do 6. novembra

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je odobrilo firmi „Demus d.o.o.“ Sarajeva izmjenu režima saobraćaja u ulici Provare, općina Centar, radi izvođenja radova na sanaciji lokalne saobraćajnice, u periodu od 21. oktobra do 6. novembra 2021. godine, u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Privremena izmjena režima saobraćaja sastojat će se od zabrane saobraćaja po etapama na dijelu saobraćajnice na kojoj se izvode radovi, uz obavezu preusmjerenja saobraćaja alternativnim pravcima, osim vozila izvođača radova, stanara i vlasnika privrednih objekata u pojasu saobraćajnice koji će se sukcesivno propuštati do njihovih parcela, kao i vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan postaviti svu saobraćajnu signalizaciju i opremu definisanu dostavljenim elaboratom, te usmjeriti saobraćaj na alternativne pravce.

Firma “Demus” je dužna: osigurati nesmetan prolaz pješaka i njihovu zaštitu, postaviti propisane znakove kako je definisano Rješenjem, sačiniti dnevni plan propuštanja vozila zatvorenom dionicom i isti javno postaviti na početku zatvorene dionice, osigurati prisustvo redara na početku dionice zatvorene za saobraćaj radi obavještavanja i usmjeravanja vozila, osigurati saobraćajnicu armirano-betonskim i čeličnim pločama u vrijeme propuštanja vozila, te o izmjeni režima saobraćaja obavijestiti stanare, građanstvo, kao i pravna lica sa sjedištem u ulici privremeno izmijenjenog režima saobraćaja pismenim, usmenim i putem sredstava javnog informisanja.

Propisano mu je i da znakove postavi na horizontalne branike koji moraju biti obojeni naizmjenično crvenom i bijelom bojom, opremljeni refleksnim staklima i svjetlosno-emitirajućim elementima koji moraju biti u funkciji noću, kao i presvučeni reflektujućom folijom.

Također, gradilište nakon isteka vremena obustave saobraćaja obavezno mora osigurati čeličnim i armirano-betonskim elementima, te ga kontinuirano držati pod nadzorom.