Vlada Kantona Sarajevo

Danas isplata dječijih dodataka i naknada porodiljama u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata junskih naknada po osnovu zaštite porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo. Korisnici svoje naknade mogu podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.032.738,61 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.358 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.