Vlada Kantona Sarajevo

V.d. ministrica zdravstva Jasna Agić posjetila JU „Dom zdravlja“ KS: Sve COVID ambulante radit će sedam dana

Vršiteljica funkcije ministra zdravstva Jasna Agić posjetila je danas JU Doma zdravlja KS i održala sastanak sa Kriznim štabom ove ustanove.

Tom prilikom, analiziran je rad ove ustanove koja djeluje na primarnom zdravstvenom nivou, u okviru čega je ministrica Agić upoznata sa aktuelnom problematikom koja se javlja u radu svih njenih organizacionih jedinica, te je dogovoreno hitno djelovanje u više pravaca.

Zaključeno je da će dvije nove COVID ambulante početi sa radom od 08 do 20 sati u Domu zdravlja (DZ) Stari grad i DZ Novo Sarajevo. Naglašeno je i kako će sve COVID ambulante raditi svih sedam dana.

Najavljeno je povećanje broja timova porodične medicine u COVID ambulantama, što će omogućiti kvalitetnije i brže pružanje zdravstvenih uslugu za građane Kantona Sarajevo, uzimajući u obzir da je JU Dom zdravlja prethodnih dana kadrovski ojačana sa 36 novih zdravstvenih radnika, odnosno doktora medicine i medicinskih sestara.

Tokom sastanka, vršiteljica funkcije Agić upoznata je kako je preostalo još 506 briseva u hladnom lancu, koji čekaju na obradu, u odnosu na početni broj koji je iznosio 1.700 neobrađenih briseva.

Naglašeno je da se u narednih nekoliko dana očekuje potpuna normalizacija u uzimanju i obradi briseva, te dostavi rezultata pacijentima, blagovremeno u roku od 24 do 48 sati od momenta uzimanja.

Također je navedeno kako je potrebno izgraditi šest nadstrešnica i tunela za zimske uslove u organizacionim jedinicama ove ustanove na Ilidži, Saraj Polju, Novom Sarajevu, Semizovcu, Vrazovoj i Starom Gradu, kako bi se i u zimskim uvjetima građanima omogućio adekvatan pristup COVID ambulantama.

I na kraju, menadžment ove ustanove i direktor Muhamed Ahmić upoznao je ministricu Agić da, ukoliko se ne promijeni Zaključak o moratoriju na zapošljavanje i ne imenuju predsjednik i članovi njihove upravljačke strukture, morat će da sa 37 mladih doktora prekinu radni odnos.

Naglasio je kako su oni, inače, bili angažovani u prethodnom periodu po projektima, zbog čega i ne postoji zakonska mogućnost za produženje njihovog radnog odnosa, bez saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo.