Vlada Kantona Sarajevo

Odgađaju se sva stručna usavršavanja, ispiti, edukacije, seminari, konferencije, takmičenja i polaganje vozačkih ispita

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Anis Krivić donio je Naredbu o odgodi svih ispita, obuka, stručnih usavršavanja, edukacija, seminara, konferencija i takmičenja čiji je organizator ili suorganizator ovo resorno ministarstvo.

Naredba se odnosi na odgodu polaganja stručnih ispita i takmičenja u organizaciji ili suorganizaciji Prosvjetno - pedagoškog zavoda, kao i na polaganje ispita za vozače motornih vozila, što uključuje i ispite iz poznavanja pružanja prve pomoći i poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Ova naredba na snagu stupa od danas.

O nastavku organizacije i novim terminima polaganja ispita i takmičenja svi će biti blagovremeno obavješteni putem sredstava za informisanje i web stranice Ministarstva.

Ovim povodom, ministar Krivić moli sve za razumijevanje, te poziva na međusobnu saradnju i podršku kako bi što lakše prevazišli trenutnu aktuelnu situaciju.

Naredba je donesena u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije i naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.