Vlada Kantona Sarajevo

Najave

30.10.2014

Broj: 02-05-27435/14

Sarajevo, 27.10.2014. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

81. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 30.10.2014. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama...


29.10.2014

 

 Obavještavamo Vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 29. oktobra 2014. godine u 12:00 sati održati press konferencija povodom početka realizacije Programa sufinansiranja samozapošljavanja 262 nezaposlene osobe i Programa sufinansiranja zapošljavanja 483 pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme u Kantonu Sarajevo za 2014.godinu.

 

Za realizaciju prvog navedenog programa izdvojeno je 2.358.000 KM, a za realizaciju drugog programa 2.941.000 KM.

 

Predstavnicima medija obratit će se ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Muamer Bandić i direktor Službe za zapošljavanje...


24.10.2014

 

Obavještavamo vas da će se DANAS /PETAK/ 24. oktobra 2014. godine u 12:00 sati, nakon sjednice Vlade KS, održati press konferencija povodom usvojenog Prijedloga odluke o izdavanju garancije BOR banci d.d. Sarajevo za Kantonalno javno preduzeće ZOI'84, a radi realizacije kredita iz Programa sanacije ovog preduzeća.

 Novinarima će se obratiti vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo Muhamed Kozadra, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Zlatko Petrović i ministar zdravstva KS Eldan Lokmić.

 Press konferencija će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona...


23.10.2014

Broj: 02-05-27084/14

Sarajevo, 21.10.2014. godine

 

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 36/14 i 37/14) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

80. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 23.10.2014. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/po završetku nastavka 79. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

  1. Izvještaj...


23.10.2014

Obavještavamo Vas, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) da će se nastavak 79. sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u četvrtak 23.10.2014. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I, sa preostalim tačkama dnevnog reda, i to:

4. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2014. godine

Izvjestilac: ministar Nermin Pećanac

5. Informacija o stanju...


21.10.2014

 

            Obavještavamo Vas da će sutra /UTORAK/ 21. OKTOBRA 2014. godine u 10:00 sati  ministar privrede Kantona Sarajevo Emir Hrenovica obići Azil za napuštene pse u Prači, a nakon toga je planiran obilazak JP „Lokom“ i Azila za pse na Ilidži – Gladno polje.   

            Iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo poziv su uputili ministru za prostorno uređenje i zaštitu okoliša KS Zlatku Petroviću, načelnicima općina i gradonačelniku Grada Sarajeva.

          Prijevoz za novinare je obezbijeđen, a polazak za novinare je planiran u 09:00 sati ispred zgrade Kantona Sarajevo.

 

...

21.10.2014

 Obavještavamo vas da će SUTRA /UTORAK/ 21. oktobra 2014. godine u 12:00 sati ispred „C objekta“ stambenog naselja na Rosuljama (Vogošća) ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Faid Hećo uručiti ključeve 29 novoizgrađenih stanova pripadnicima boračke populacije. Stanove u trajno vlasništvo će dobiti 11 roditelja i 14 supruga šehida-poginulih boraca, te četiri ratna vojna invalida.

Gradnju stanova finansirao je Kanton Sarajevo, putem Ministarstva za boračka pitanja, sredstvima u iznosu od 2.146.144, 80 KM.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

P.S: Za zainteresirane...


17.10.2014

Obavještavamo Vas da će se u PETAK 17. OKTOBRA 2014. godine u 10:00 sati održati radionica u sklopu projekta "Podrška inkluziji".

Projekt je podržalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a njegov osnovni cilje je poboljšanje kvaliteta obrazovanja učenika sa posebnim obrazovnim potrebama - sa oštećenjima vida, u redovnom sistemu obrazovanja kroz pripremanje i edukovanje nastavnog kadra za pružanje potrebne podrške učenicima korištenjem edukativnih softvera.

Radionica će se održati u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo,
ulica Ramiza Salčina br. 6....


11.10.2014

 

DATUM ODRŽAVANJA

Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Organizator

Realizator

11.10.2014 - SUBOTA

Radionica sa izliječenom djecom na planini Bjelašnica

 

10.00 sati

Planina Bjelašnica, Hotel Han

Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH“

Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH“

 

Izlet na Igman za najmlađe članove Udruženja oboljelih od cerebalne dječije paralize Kantona Sarajevo

 

12.00 sati

Planina Igman, kod Hostela „Feri“, Veliko Polje

Udruženje oboljelih od cerebalne dječije paralize Kantona Sarajevo

Udruženje...


10.10.2014

 

 

 

DATUM ODRŽAVANJA

 

Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Organizator

Realizator

 

10.10.2014 – PETAK

 

 

Humanitarna akcija „Jedno dijete, jedna knjiga“ uz prigodan muzički program

 

 

10.00 sati

Vrtić Kekec, ul. Ferde Hauptmana br. 36

JU „Djeca Sarajeva“

JU „Djeca Sarajeva“, vrtići „Kekec“, „Košuta“, „Aprilski cvjetovi“, „Rosica“, „Mašnica“ i „Zvončić“

 

 

Ekološka radionica „Ja imam pravo na čist zrak“

 

10.00 sati

Vrtić Trešnjica, ul. Feriza Merzuka bb

JU „Djeca Sarajeva“

JU „Djeca Sarajeva“ “, vrtići „Trešnjica“, „Ilijaš“ i PU „Behar“ Lješevo

 

 

...


09.10.2014

 

DATUM ODRŽAVANJA

Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Organizator

Realizator

09.10.2014 - ČETVRTAK

 

Okupaciona radionica za roditelje o načinu ishrane za bolesnu djecu u toku liječenja - zatvoreno za medije

 

9.00 sati

Stan za majke pratilje bolesne djece

Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“

Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“

 

Aktivnost „Podjelimo ljubav“ – Posjeta štićenika KJU „Gerontološki centar“ SOS porodicama

 

10.00 sati

SOS Dječije selo Sarajevo, ul. Hermana Gmeinera br. 1

SOS Dječije selo Sarajevo i KJU „Gerontološki...


09.10.2014

Obavještavamo vas da će SUTRA (ČETVRTAK) 09. OKTOBRA 2014. godine u 13:30 sati vršilac funkcije premijera KS Muhamed Kozadra, ministar privrede Emir Hrenovica i direktor Direkcije za puteve KS Adem Zolj obići gradilište na Grebku, gdje se vrši rekonstrukcija i asfaltiranje dijela Magistralnog puta M 18.1 Trnovo - Ustikolina.

 

Radove realiziraju Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve KS i Ministarstvo privrede - Uprava za šumarstvo.

 

Za zainteresirane predstavnike medija prijevoz je obezbijeđen, a polazak je planiran u 12:00 sati ispred zgrade Kantona Sarajevo. Molimo zainteresirane...


09.10.2014

Obavještavamo vas da će SUTRA (ČETVRTAK) 09. OKTOBRA 2014. godine u 10:30 sati vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo Muhamed Kozadra i direktor Direkcije za puteve KS Adem Zolj svečano otvoriti pothodnik na Stupskoj petlji (ulazak u autobuski terminal - Stup - ulaz u pothodnik).

 

 

Puštanjem u funkciji ovog pothodnika pješaci će moći na bezbjedan način doći do terminala i tramvajske stanice na lokalitetu Stupske petlje.

 

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


08.10.2014

Obavještavamo vas da će se SUTRA (SRIJEDA) 08. OKTOBRA 2014. godine u 14:00 sati održati demonstracija rada šumskog traktora namijenjenog za gašenje šumskih požara na nepristupačnim lokacijama na Velikom polju na Igmanu.

 

Sredstva za nabavku pomenutog traktora obezbijedili su: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Kantonalna uprava civilne zaštite.

 

Planirano je da se prije navedene aktivnosti prisutnim obrate ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Zlatko Petrović, ministar privrede Emir Hrenovica, direktori...


08.10.2014

 

DATUM ODRŽAVANJA

Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Organizator

Realizator

08.10.2014 - SRIJEDA

Dječije sportske takmičarske igre „Tata mama, vježbajmo zajedno“

10.00 sati

Vrtić Dječiji grad, ul. Olimpijska bb

JU „Djeca Sarajeva“

JU „Djeca Sarajeva“, roditelji i djeca iz vrtića Dječiji grad i važećeg obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu

Predstava za djecu „Pruži mi ruku prijateljstva“

10.00 sati

Vrtić „Mašnica“, ul. Kemala Kapetanovića br. 30

JU „Djeca Sarajeva“

JU „Djeca Sarajeva“

Edukativna predavanja učenicima osnovnih škola „Imam...


07.10.2014

Operativni program aktivnosti koji će se realizovati u okviru „Dječije nedjelje“ u Kantonu Sarajevo 2014. godine

 

DATUM ODRŽAVANJA

Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Organizator

Realizator

07.10.2014 - UTORAK

Igre i radionice u prirodi za djecu predškolskog uzrasta

 

9.00 sati

 

Izletište Lokve kod Hadžića

SOS Dječije selo Sarajevo

SOS Dječije selo Sarajevo, djeca i odgajatelji SOS Dječijeg vrtića Sarajevo

Okrugli sto na temu „Porodično zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja“

9.30 sati

Multimedijalna sala Kantona Sarajevo, ul. Reisa Dž. Čauševića br. 1

...


07.10.2014

 

Obavještavamo vas da će SUTRA /UTORAK/ 07. oktobra 2014. godine u 12:00 sati biti upriličen obilazak rekonstruisane Stupske petlje i izgrađenih pothodnika na toj lokaciji, u organizaciji Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

 

Završene radove će obići Adem Zolj, direktor Direkcije za puteve KS, direktori konzorcija firmi Euroasfalt i ŽGP koje su izvodile radove, Hamed Ramić i Haris Kuskunović kao i predstavnici firme Divel d.o.o koja je vršila nadzor nad radovima.

 

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 


06.10.2014

Obavještavamo vas da će se U PONEDJELJAK 06. OKTOBRA 2014. godine u 10:30 sati, povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Kantonu Sarajevo, održati press konferencija u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS na kojoj će biti prezentiran program planiranih aktivnosti.

 Kako je planirano, novinarima će se obratiti ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Muamer Bandić, te predstavnici organizacija koje će učestvovati u realizaciji Programa obilježavanja „Dječije nedjelje“.

Press konferencija će se održati u...


30.09.2014

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /UTORAK/ 30. septembra 2014. godine u 11:00 sati održati konferencija za medije na kojoj će ministar privrede KS Emir Hrenovica i predsjednik NO Privrednog društva Hotel „Maršal“ d.o.o Bjelašnica Mirza Čelik najaviti početak radova na sanaciji objekta ovog hotela, u okviru priprema za predstojeću zimsku sezonu. Odlukom Ministarstva privrede KS odobreno je 100.000,00 KM pomenutom privrednom društvu za sanaciju krova i kongresne sale hotela.

Konferencija za medije će se održati u Hotelu „Maršal“ na Bjelašnici.

 Prijevoz za zainteresirane predstavnike medija je...


28.09.2014

 

Obavještavamo Vas da će u NEDJELJU 28. septembra 2014. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra na mjesnom mezarju u Boljakovom potoku (u blizini OŠ „Umihana Ćuvidina“, općina Novi Grad). Na tom mjestu, prije 22 godine, granata ispaljena sa agresorskih položaja usmrtila je devet Sarajlija, dok su prisustvovali dženazi sugrađanki Fatimi Jusić. Tom prilikom je ranjeno još 20 naših sugrađana.

  Smrtno su stradali: Asim Cvrk, Meho Čakarić, Alija Čaušević, Imšir Kerla, Mustafa Karajčić, Ibrahim Šehović, Ramo Veljan i dvije neidentifikovane muške osobe.

 ...