Vlada Kantona Sarajevo

Najave

09.11.2016

Obavještavamo vas da će u SRIJEDU 09. novembra 2016. godine u 10:55 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na spomen-ploču ispred Osnovne škole "Fatima Gunić" na Ali-pašinom Polju (Trg ZAVNOBiH-a ispred broja 18) povodom obilježavanja 23. godišnjice od pogibije učiteljice i tri učenika ove škole.

Učiteljica Fatima Gunić i njeni učenici Adis Mujalo (1984), Vedad Mujkanović (1984) i Feđa Salkić (1986) smrtno su stradali 09. novembra 1993. godine kada je agresorska granata ispaljena sa položaja iz pravca Nedžarića pogodila improvizirane prostorije u kojima se održavala nastava. Tada...


08.11.2016

Obavještavamo vas da će SUTRA /UTORAK/ 08. novembra 2016. godine u 10:00 sati Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo upriličiti prezentaciju plana organizacije polaganja vozačkog ispita u Kantonu Sarajevo. Tom prilikom, biće prezentirana i unapređenja koja je ovo ministarstvo poduzelo u segmentu bezbjednosti saobraćaja, uključujući i borbu protiv koruptivne prakse.

Prezentacija će se održati u prostorijama JU "Studentski centar" u Nedžarićima (Aleja Bosne Srebrene bb).

Molimo vas da palnirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


04.11.2016

Broj: 02-05-31753/16

Sarajevo, 02.11.2016. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

62. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak 04.11.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 28. i 47. vanredne i 58....


31.10.2016

Obavještavamo Vas da će / u PONEDJELJAK/ 31. OKTOBRA 2016. godine u 10:00 sati ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj i direktori javnih zdravstvenih ustanova održati konferenciju za medije na kojoj će javnosti predstaviti više informacija o Planu restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo.

Press konferencija će se održati u sali 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


28.10.2016

 

Broj: 02-05-31192/16

Sarajevo, 26.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

 

 

S A Z I V A M

 

61. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak, 28.10.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

 

D N E V N I R E D

 

  1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2017....


27.10.2016

Obavještavamo Vas da će sutra  /u ČETVRTAK/ 27. OKTOBRA 2016. godine u 09:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković potpisati Sporazum sa reisu-l-ulemom Huseinom Kavazovićem i kardinalom Vinkom Puljićem, kojim se preciznije uređuje status i članstvo Fakulteta islamskih nauka i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u okviru Univerziteta u Sarajevu.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovat će predsjedateljica Skupštine KS Ana Babić, ministri za obrazovanje, nauku i mlade, pravde i uprave, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Elvir Kazazović, Mario Nenadić i Čedomir Lukić, dekani...


26.10.2016

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

60. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu, 26.10.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                 
     D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Izvještaja Zakonodavno-...


26.10.2016

                                                                                     POZIV MEDIJIMA

Obavještavamo Vas da će se U SRIJEDU 26. OKTOBRA 2016. godine sa početkom u 10:00 sati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I održati nastavak 20-te i 21. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Materijali za sjednice dostupni su na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

                                                                                Preostale tačke 20. radne sjednice:

11. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanističkog...


25.10.2016

Obavještavamo Vas da će sutra u /UTORAK/ 25. OKTOBRA 2016. godine u 09:00 sati ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić potpisati Ugovor o poslovnoj saradnji sa direktorom BBI banke Amerom Bukvićem.

Ovim ugovorom se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana, uslovi i način na koji će Bosna Bank International (BBI) iz vlastitih sredstava odobravati finansijska sredstva subjektima male privrede za trajna obrtna sredstva, osnovna sredstva i investicije.

Potpisivanje će se održati u multimedijalnoj sali u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg...


21.10.2016

Obavještavamo vas da će SUTRA 21. oktobra 2016. godine u 11:00 sati ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo posjetiti dvije porodice pripadnika boračke populacije u općini Ilijaš koje su dobile donaciju ovog ministarstva za pokretanje plasteničke proizvodnje.

Ministar će posjetiti Osmana Mujezinovića (Mrakovo 84) i Salku Halilovića (Novo Naselje 31) .

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

Za zainteresirane predstavnike medija prevoz je obezbijeđen a polazak je planiran u 10:30 sati ispred zgrade Kantona Sarajevo .


19.10.2016

 

Obavještavamo Vas da će se u SRIJEDU 19. OKTOBRA 2016. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 19-te i 20. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednice će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 

Preostale tačke 19. radne sjednice:

 

14. Prijedlog odluke o dopuni odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;

15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, za 2015. godinu;

17. Izvještaj Ekspertne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za davanje stručnog/...


20.10.2016

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

59. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 20.10. 2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 45. vanredne i 57. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u...


19.10.2016

Obavještavamo vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 19. oktobra 2016. godine sa početkom u 09:00 sati održati stručna konferencija "Socijalni rad u službi korisnika", u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Konferencija će se održati u hotelu Holiday (salon Una).

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


18.10.2016

 

POZIV MEDIJIMA

 

Obavještavamo Vas da će se u UTORAK 18. OKTOBRA 2016. godine sa početkom u 10:00 sati održati Šesta hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na temu sigurnosne situacije u Kantonu Sarajevo.

Nakon Šeste hitne sjednice, održat će se nastavak 19-te i 20. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednice će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 

 

 

Preostale tačke 19. radne sjednice:

 

14. Prijedlog odluke o dopuni odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;

15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za...


17.10.2016

Obavještavamo Vas da će se u /PONEDJELJAK/ 17. OKTOBRA 2016. godine u 10:00 sati održati konferencija za medije povodom objavljivanja Konkursa za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja "Spomenički kompleks Tunel D-B".

Na pomenutoj konfereciji predstavnicima medija će se pored direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida Nuridna Džihe obratiti i ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo.

Konferencija će se održati u multimedijalnoj sali u prizemlju zgrade...


11.10.2016

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16)

 

S A Z I V A M

47. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 11.10.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 15:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

                 

                                                             
  D N E V N I   R E D

 

Iz nadležnosti...


12.10.2016

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 12. oktobra 2016. godine u 14:00 sati direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo Nezir Hadžić i direktor Instituta za hidrotehniku Sarajevo Tarik Kupusović potpisati Ugovor o izradi studije za smanjenje neoprihodovane vode u Kantonu Sarajevo.

Potpisivanje ugovora će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


12.10.2016

Obavještavamo Vas da će sutra u /SRIJEDU/ 12. OKTOBRA 2016. godine u 11:00 sati održati okrugli sto "Mladi o saobraćaju", u Osnovnoj školi "Džemaludin Čaušević", ulica Prvomajska broj 24.

Tema Okruglog stola je realizacija projekta vršnjačke edukacije „Prevencija rizičnog ponašanja mladih u saobraćaju“. U prošloj školskoj godini ovom edukacijom je bilo obuhvaćeno oko 5000 učenika završnih razreda srednjih škola. Također, ove školske godine Projekat će se realizirati u dvije faze.

Prva faza uključuje edukaciju učenika – vršnjačkih edukatora, a druga faza se odnosi na edukaciju svih učenika...


12.10.2016

Obavještavamo Vas da će sutra u /SRIJEDU/ 12. OKTOBRA 2016. godine u 10:00 sati ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo potpisati ugovore za dodjelu sadnica malina i sistema za navodnjavanje sa 18 korisnika dok će sa 57 potpisati ugovore za dodjelu plastenika.

Riječ je o pripadnicima boračke populacije koji su ispunili uvjete za plasteničku proizvodnji, u okviru realizacije Programa mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2016.godinu, koji je usvojila Vlada KS na jednoj od njenih sjednica.

Planirano je da ovom potpisivanju prisustvuje i...


10.10.2016

Obavještavamo Vas da će u /PONEDJELJAK/ 10. OKTOBRA 2016. godine u 15:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković potpisati Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede za teritoriju Kantona Sarajevo sa predsjednikom ovog sindikata Adnanom Himzanijom.

Potpisivanje će se održati u sali 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.