Vlada Kantona Sarajevo

Najave

08.12.2016

Broj: 02-05-34500/16 Sarajevo,

06.12.2016. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

66. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 08.12.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 63. sjednice i 50., 51...


06.12.2016

Obavještavamo vas da će SUTRA 06. decembra 2016. godine sa početkom u 10:30 sati, u hotelu Bristol (sala Banja Luka) biti održan drugi radno – konsultativni sastanak premijera KS Elmedina Konakovića, članova Vlade Kantona Sarajevo i privrednika Kantona Sarajevo o temi "Prezentacija ostvarenih rezultata u protekolm kvartalu i definiranje novih prilika/koraka za poboljšanje uvjeta poslovanja u KS" koji se realizira u okviru projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH. Projekt sa Vladom Kantona implementira Grupacija Svjetske banke IFC u partnerstvu...


05.12.2016

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 05. decembra 2016. godine u 11:00 sati u prostorijama JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, lokalitet Hadžići (ulica Anđelka Lažetića broj 2), biti upriličena primopredaja ultrazvučnog aparata, u okviru projekta opremanja ove ustanove. Sredstva za nabavku ultrazvučnog aparata obezbijedila je Ambasada Japana u BiH.

Primopredaji će prisustvovati ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

 


05.12.2016

Obavještavamo Vas da će se u PONEDJELJAK 05. decembra 2016. godine sa početkom u 10:00 sati održati 23. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.  Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.
 

                                                                                              DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;
2. Prijedlog zakona o arhivskoj djelatnosti;
3. Nacrt zakona o visokom obrazovanju;
4. Nacrt zakona o...


05.12.2016

Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 05. DECEMBRA 2016. godine s početkom u 10:00 sati ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održati sastanak sa notarima i matičarima iz KS.

Na sastanku će se razgovarati o Zakonu o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem unapređenja kvaliteta sastavljanja smrtovnica te efikasnijeg provođenja ostavinskog postupka.

Sastanak će biti održan u sali 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Planirano je da snimatelji i fotoreporteri mogu zabilježiti početak sastanka u 10:00 sati, dok su izjave za medije planirane u 12:00 sati...


01.12.2016

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 64. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 01.12.2016. godine sa početkom u 10,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to;

Iz nadležnosti Vlade

8. Prijedlog odluke o Bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike budžeta u Kantonu Sarajevo Izvjestilac:Predsjednik Tima Erduan Kafedžić

11. Prijedlog odluke o davanju...


01.12.2016

Obavještavamo vas da će se SUTRA 01. decembra 2016. godine sa početkom u 14:00 sati održati sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u multimedijalnoj sali u prizemlju zgrade KS.

 

DNEVNI RED:

1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


29.11.2016

Obavještavamo Vas da će SUTRA u UTORAK 29. NOVEMBRA 2016. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće u ulici Hamdije Krešljevljakovića kod broja 47.

Na tom mjestu je prije 23 godine pao minobacački projektil kalibra 120 mm od čijeg je eksplozivnog dejstva smrtno stradalo sedam, a teže i lakše ranjeno četvero naših sugrađana.

Projektil je ispaljen sa agresorskih položaja koji su se nalazili na području Hladivoda.

Ubijeni su: Staka Aksentić, Zekerijah Dacić, Ibro i Sead Plakalo, Igbal Redžić, Dženan Smajić i Elvedin Zimić.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i...


24.11.2016

Obavještavamo Vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 24. NOVEMBRA 2016. godine u 14:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković potpisati Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo sa predsjednikom Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor KS Saudinom Sivrom.

Potpisivanje će se održati u sali 100, na prvom na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


24.11.2016

 

POZIV MEDIJIMA

 

Obavještavamo vas da će se SUTRA /ČETVRTAK/ 24. novembra 2016. godine u 11:00 sati održati press konferencija povodom provođenja preventivne i obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo u 2016. godini.

Predstavnicima medija obratit će se ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj i načelnik Stručne službe za zajedničke poslove KS Fikret Jašarević.

Press konferencija će se održati u sali 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

 


23.11.2016

Broj: 02-05-33274/16

Sarajevo, 21.11.2016. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

64. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 23.11.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,30 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 46. i 49. vanredne i...


23.11.2016

Obavještavamo vas da će se sutra /SRIJEDA/ 23. novembra 2016. godine u 14:00 sati održati 57. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

                                                                        

                                                                                                          DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 56. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, održane 08.09.2016. godine;
2. Prijedlog zakona o radu u Kantonu...


22.11.2016

Obavještavamo vas da će se SUTRA /utorak/ 22. novembra 2016. godine sa početkom u 12:00 sati održati okrugli sto o temi “Masovna stradanja civila u Sarajevu, masakri i priče civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo, 1992-1995”, u organizaciji Udruženja za zaštitu istorijskih vrijednosti "Haber" i pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Okrugli sto će se održati u Domu oružanih snaga BiH (Zelenih beretki br. 2, Sarajevo).

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


22.11.2016 do 23.11.2016

Obavještavamo Vas da će SUTRA u UTORAK 22. NOVEMBRA 2016. godine u 11:00 sati održati Aktiv direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo, a u SRIJEDU 23. NOVEMBRA u 11:00 sati Aktiv direktora srednjih škola na kojem će biti prezentirana Analiza uspjeha u učenju i vladanju učenika redovnih osnovnih, osnovnih muzičkih i baletskih i specijalnih osnovnih i srednjih i redovnih srednjih škola na kraju 2015/2016.godine.

 

Oba aktiva održat će se u hotelu "Hollywood" na Ilidži.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


18.11.2016

Obavještavamo Vas da će SUTRA u PETAK 18. NOVEMBRA 2016. godine u 09:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar pravde i uprave Mario Nenadić održati konsultativni sastanak o organizaciji lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo s akcentom na organizaciju Grada Sarajeva i predstojećih aktivnosti na pripremi Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o imovini KS.

Na sastanku će biti prisutni zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo i predstavnici političkih partija koji čine aktuelni saziv Skupštine KS.

Sastanak će se održati u sali Općine Centar.

Molimo Vas da planirate dolazak...


14.11.2016

Obavještavamo Vas da će se u PONEDJELJAK 14. novembra 2016. godine sa početkom u 10:00 sati održati 22. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED:
 

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu;

3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu;

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa uređenja građevinskog...


10.11.2016

Broj: 02-05-32230/16

Sarajevo, 08.11.2016. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

63. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 10.11.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 48. vanredne i 59., 60...


09.11.2016

Broj: 02-05-32260/16

Sarajevo, 08.11.2016. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14), člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16)

S A Z I V A M

49. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 09.11.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 08,45 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I R E D

1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo za...


09.11.2016

Obavještavamo Vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 09. NOVEMBRA 2016. godine u 10:00 sati u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo održati konferencija za medije na kojoj će resorni ministar Elvir Kazazović, profesorica Dženana Husremović i profesor Edo Muratbegović upoznati javnost s načinima prevencije maloljetničke delikvencije, tačnije s matricom za prepoznavanje djece u riziku u Kantona Sarajevo.

Pomenuta matrica sadrži indikatore za prepoznavanje društveno neprihvatljivog ponašanja kao i instrukciju za dalje postupanje u slučaju prepoznatog neprihvatljivog...


10.11.2016

Obavještavamo Vas da će u ČETVRTAK 10. NOVEMBRA 2016. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće u ulici Žrtava fašizma kod broja 12, Općina Novi Grad.

Na tom mjestu je prije 23 godine, usljed rasprskavajućeg dejstva tri granate koje su ispaljene sa agresorskog položaja, poginulo devet naših sugrađana, dok ih je teže i lakše ranjeno 38.

Tog dana ubijeni su: Elma Geko, Slavojka Govedarica, Semir Haseta, Amina Hećo, Ajdin Hodžić, Ibrahim Huskić, Vinko Lončar, Silvijo Mačorović i Božidar Šuka.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.