Vlada Kantona Sarajevo

Najave

19.01.2017

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 66. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 19.01.2016. godine sa početkom u 10.00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kabineta premijera Kantona Sarajevo broj: 02-02-32124-1/16 od 07. 11.2016. godine...


18.01.2017

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 18. januara 2017. godine u 10:00 sati u multimedijalnoj sali Fonda memorijala Kantona Sarajevo (Ulica Širokac br. 1) biti upriličena prezentacija tri najbolja rada koja su pristigla na konkurs za izradu "Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Spomenički kompleks Tunel D-B".

Prezentacija je organizovana za predstavnike Kantona Sarajevo, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, općina Ilidža i Novi Grad Sarajevo,  te drugih relevantnih institucija.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.   

 


15.01.2017

Obavještavamo Vas da će SUTRA u NEDJELJU 15. JANUARA 2017. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće u ulici Isevića sokak kod broja 23.

Na tom mjestu je prije 24 godine u redu za vodu, usljed rasprskavajućeg dejstva tri granate koje su ispaljene sa agresorskog položaja, poginulo osmero naših sugrađana, dok ih je teže i lakše ranjeno 19.

Tog dana ubijeni su: Ahmet Ahmetspahić, Jasmina Kajanija, Asim Lačević, Azra Lačević, Senad Lagumdžija, Bajro Pinjo, Aferdita Sadikaj i Jasna Šarić.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


12.01.2017

Obavještavamo vas da će SUTRA (ČETVRTAK) 12. JANUARA 2017. godine SA POČETKOM U 17:00 SATI biti otvorena izložba pristiglih radova na konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Spomeničkog kompleksa Tunela D-B.

Ovom prilikom bit će uručene i nagrade autorima najboljih konkursnih radova. U isto vrijeme, svi zainteresovani autori imat će mogućnost uvida u dokumentaciju Komisije, odnosno zapisnike o evaluaciji i selekciji pristiglih radova.

Izložba će se održati u multimedijalnoj sali Fonda memorijala, ulica Širokac 22, naselje Kovači.

Pozivamo vas da se pridružite i podržite...


29.12.2016

Broj: 02-05-36380/16 Sarajevo,

27.12.2016. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

69. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 29.12.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 53. i 54. vanredne i 67...


28.12.2016

Obavještavamo vas da će se SUTRA (SRIJEDA) 28. DECEMBRA 2016. godine U 12:00 SATI ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo i direktor Fonda KS za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ Smajo Halilović potpisati pojedinačne Ugovore o stipendiranju sa po pet predstavnika učenika, studenata i djece bez oba roditelja.

U školskoj 2016/2017. godini pravo na stipendije ostvarilo je 1.008 učenika i 902 studenta. Na konkurs za stipendije za tekuću školsku godinu, objavljenom u medijima 14. septembra 2016. godine, a koji je...


28.12.2016

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 28. DECEMBRA 2016. godine u 09:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković potpisati Sporazum o visini osnovice za obračun plaće u 2017. godini za djelatnosti srednjeg obrazovanja i ustanove kulture u Kantonu Sarajevo sa predsjednikom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH-Kantonalni odbor KS Farukom Bešlićem.

Potpisivanje Sporazuma održat će se u sali 129, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.
 


27.12.2016

Obavještavamo vas da će SUTRA /UTORAK/ 27. DECEMBRA 2016. godine u 13:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković potpisati Sporazum o visini osnovice za obračun plaće u 2017. godini za djelatnosti predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo sa predsjednikom Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH- Kantonalni odbor KS Saudinom Sivrom.

Potpisivanje Sporazuma održat će se u sali 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


27.12.2016

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

55. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 27.12.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09:00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

                         D N E V N I R E D

 

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Razmatranje amandmana klubova zastupnika i...


28.12.2016

 

POZIV MEDIJIMA

 

Obavještavamo Vas da će se u SRIJEDU 28. DECEMBRA 2016. godine sa početkom u 10:00 sati održati 24. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

3. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

4. Prijedlog zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo;

5. ...


23.12.2016

Obavještavamo Vas da će SUTRA /PETAK/ 23. DECEMBRA 2016. godine u 10:30 sati ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktorica Zavoda za izgradnju KS Ljiljana Pelidija potpisati Projektni zadatak za izradu idejnog arhitektonskog i saobraćajnog rješenja i izvedbenih projekata svih faza objekta javne podzemne garaže G3 u ulici Kolodvorska u Novom Sarajevu.

Izgradnjom garaže obezbjeđuje se dovoljan broj parking mjesta u ulici Kolodvorska za korisnike zdravstvenih usluga JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, te se rješava...


22.12.2016

Obavještavamo vas da će se SUTRA (ČETVRTAK) 22. DECEMBRA 2016. godine SA POČETKOM U 09:30 SATI održati Okrugli sto o temi „Ratno novinarstvo: Uloga medija i medijskih radnika u odbrani BiH“ u multimedijalnoj sali Fonda memorijala, ulica Širokac 22, naselje Kovači. Organizatori ovog okruglog stola su Udruženje/udruga „BH novinari“ i Fonda memorijala, a organizira se kao posljednja ovogodišnja aktivnost u okviru manifestacije „Odbrana BiH - Igman 2016“.

Kao akteri u radu ovog okruglog stola sudjelovat će novinari, urednici, dopisnici, radio amateri, tonci, snimatelji te strani novinari koji su...


21.12.2016

Broj: 02-05-35643/16

Sarajevo, 19.12.2016. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

68. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu, 21.12.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Nacrt programa rada Vlade...


21.12.2016

Obavještavamo Vas da će SUTRA u SRIJEDU 21. DECEMBRA 2016. godine u 13:30 sati , u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, direktor sektora za pravna lica Bosna Bank International Edin Brkić potpisati Ugovor o finansiranju sa pet privrednih subjekata koji djeluju na području Kantona Sarajevo: Bloc d.o.o. Sarajevo, Sikra d.o.o. Sarajevo, MDG International d.o.o., Mostarlić d.o.o. Sarajevo i Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum". Potpisivanju će prisustvovat ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić.

Riječ je o firmama kojima su odobrena finansijska sredstva po...


31.12.2016

15.12.2016

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)
 

                                                                                                                S A Z I V A M

67. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 15.12.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

...

14.12.2016

Obavještavamo Vas da će u SRIJEDU 14. DECEMBRA 2016. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na raskršću ulica Gimnazijska i Obala Kulina Bana (ispred Osnovne škole "Safet beg Bašagić").

Na tom mjestu je prije 23 godine, usljed rasprskavajućeg dejstva granate ispaljene sa agresorskog položaja, ubijeno osam, a teže i lakše ranjeno 10 naših sugrađana.

Tog dana ubijeni su: Vildana Avdić, Dina Čomor, Rusmir Čopelj, Azra Hanić, Lejla Jahić, Razija Jahić, Amir Krivić i Dino Šipilović.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


12.12.2016

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK  12. decembra 2016. godine u 12:00 sati održati press konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati ovogodišnjeg učešća učenika iz Kantona Sarajevo i BIH u najvećem edukativnom događaju u svijetu pod nazivom "Sat kodiranja", koji se održava u okviru Sedmice informatičke edukacije od  5. do 11. decembra 2016. godine.

Predstavnicima medija obratit će se  ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović,  direktorica Centra za promociju civilnog društva Aida Daguda, direktor Microsofta BiH Omar Krivošija i nastavnik...


08.12.2016

Obavještavamo vas da će DANAS /ČETVRTAK/ 08. decembra 2016. godine sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Osnovne škole "Vrhbosna" (ulica Baruthana br.4) biti upriličen pokazni nastavni čas iz predmeta informatika (I razred osnovne škole) upotrebom e- učionice, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Nastavna jedinica je: „Izrada zadataka(crteža) u aplikativnom programu za crtanje (Paint -u)“.

Cilj javnog predstavljanja je poticanje nastavnika i profesora osnovnih škola za upotrebu e - učionica u svrhu kvalitetnijeg obrazovanja i društveno odgovornog...


09.12.2016

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 09. decembra 2016. godine u 10:00 sati, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo biti upriličena svečanost na kojoj će resorni ministar Elvir Kazazović uručiti prigodne poklone učenicima svih škola Kantona Sarajevo koji su se istakli svojim zalaganjima u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, promociji škola kao i kroz realizaciju različitih projekata.

Svečanost će biti upriličena u Klubu galerije Collegium Artisticum (Terezije bb, Centar Skenderija).

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.