Vlada Kantona Sarajevo

Najave

12.04.2017

Obavještavamo vas da će se SUTRA (SRIJEDA) 12. APRILA 2017. godine U 09:00 SATI, u organizaciji premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvira Kazazovića, održati zajednički sastanak na kojem će se analizirati Prijedlog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju sa predstavnicima svih zainteresiranih strana.

Na sastanak su pozvani svi zastupnici u Skupštni Kantona Sarajevo, predstavnici Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS, Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja,...


10.04.2017

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 10. aprila 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati 27. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED:

 

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu-hitni postupak;

3. Prijedlog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;

4. Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju;

5. ...


06.04.2017

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 78. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 06.04.2017. godine sa početkom u 10:30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

 

Iz nadležnosti Skupštine

2. Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

3. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01...


06.04.2017

Obavještavamo Vas da će sutra u ČETVRTAK 06. APRILA 2017. godine sa početkom u 09:30 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković potpisati Sporazum o saradnji sa predsjednikom uprave "Tuzlanski sajam"d.o.o Tuzla Zlatkom Alidžanovićem. Potpisivanju će prisustvovati i ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić.

Ovim sporazumom, Vlada Kantona Sarajevo postaje pokrovitelj Međunarodnog sajma energetike ENERGA 2017, koji će se održati u periodu od 6. do 8. juna ove godine u dvorani "Mirza Delibašić", KSC "Skenderija".

Potpisavanje Sporazuma će se održati u multimedijalnoj sali, u...


03.04.2017

Obavještavamo vas da će u ponedjeljak 03. aprila 2017. godine u 11:00 sati zvanično biti otvorene adaptirane prostorije Novog dispanzerskog centra Otoka JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, smještene u objektu Doma zdravlja Novi Grad (ul. Bulevar Meše Selimovića 12.)

Otvaranju će prisustvovati i ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


30.03.2017

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

78. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 30. marta 2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

 

D N E V N I R E D

 

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ...


27.03.2017

Broj: 02-05-11993/17 Sarajevo, 24.03.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

77. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak 27.03.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 08,30 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog zakona o osnovnom...


28.03.2017

Obavještavamo vas da će se u UTORAK 28. marta 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 26. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

 

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA:

 

6.a) Prijedlog odluke o imenovanju Odbora za žalbe javnosti;

b) Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad Odbora za žalbe javnosti;

7. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2017. godine;

8. ...


23.03.2017

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 76. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 23.03.2017. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Skupštine

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

- Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na...


22.03.2017

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 22. marta 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati 26. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog Zakona o muzejskoj djelatnosti;

3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (hitni postupak);

4. Prijedlog...


16.03.2017

Broj: 02-05-10908/17 Sarajevo, 14.03.2017. godine Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

76. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 16.03.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 74. sjednice Vlade...


16.03.2017

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 75. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 16.03.2017. godine sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona...


14.03.2017

POZIV MEDIJIMA

 

Obavještavamo vas da će se SUTRA /utorak/ 14. marta 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati 59. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, održane 08.03.2017. godine;

2. Prijedlog zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju;

3. Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju;

4. Tekuća pitanja.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


13.03.2017

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 13. marta 2017. godine sa početkom u 14:00 sati u Hotelu Bosnia (ulica Kulovića broj 9) premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, organizirati konsultacijski sastanak i prezentaciju u vezi izmjena Ustava Kantona Sarajevo i donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi.

 

Poziv na konsultacije i prezentaciju upućen je predstavnicima Grada Sarajevo i općina u sastavu Kantona Sarajevo, kantonalnih ministarstava, Saveza općina i gradova Federacije BiH, Pravobranilaštva KS, te...


10.03.2017

Obavještavamo vas da će se SUTRA /PETAK/ 10. marta 2017. godine sa početkom u 09:00 sati na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo, u sali 129, održati sastanak s ciljem usaglašavanja teksta Akcionog plana mjera i aktivnosti unapređenja naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo, koji je izradilo Ministarstvo pravde i uprave KS.

Sastanku će prisustvovati predstavnici ovog ministarstva i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, Općinskog suda u Sarajevu, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Federalnog ministarstva pravde i kantonalnih javnih komunalnih preduzeća "Toplane...


09.03.2017

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 74. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 09.03.2017. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to;

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Zilha...


09.03.2017

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

75. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 09.03.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

  1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu...


08.03.2017

Obavještavamo vas da će se SUTRA /srijeda/ 08. marta 2017. godine sa početkom u 11:00 sati održati vanredna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u sali 129, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 57. i 58. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo;

2. Nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;

3. Nacrt zakona o srednjem obrazovanju;

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

 

 

 


02.03.2017

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M
74. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 02.03.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 61., 62.,...


01.03.2017

Obavještavamo Vas da će sutra u SRIJEDU 01. MARTA 2017. godine, povodom obilježavanja 01.marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće i odati počast svim stradalim u agresiji na Bosnu i Hercegovinu.

Kako je planirano, delegacija Kantona Sarajevo položit će cvijeće na sljedećim lokacijama:

- u 09:00 sati na mezarju Kovači

- u 09:30 sati na Spomen obilježje "Vječna vatra"

- u 10:00 sati na Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.

- u 10:30 sati na Spomen obilježje u parku "Vraca"

Nakon polaganja cvijeća u 11:30 planirano je...