Vlada Kantona Sarajevo

Najave

12.06.2017

Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 12.06.2017. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mezarju Budakovići.

Na to mjesto je prije 24 godine sa agresorskih položaja ispaljena granata u vrijeme klanjanja dženaze, od čijeg je rasprskavajućeg dejstva ubijeno 10, a teže i lakše ranjeno troje naših sugrađana.

Ubijeni su: Edhem Borovina, Salko Bradić, Osman Curić, Asim Džaferović, Amir Džanko, Asim Konaković, Sejdalija Kurtić, Kasim Pintol, Smail Sarač i Began Sarajkić.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


08.06.2017

Obavještavamo vas da će DANAS /ČETVRTAK/ 08. juna 2017. godine sa početkom u 15:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar saobraćaja KS Mujo Fišo dati izjave za zainteresirane predstavnike medija o današnjem Vladinom usvajanju Rješenja o imenovanju privremenog upravitelja u KJKP „GRAS“.

Izjave će biti upriličene ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


08.06.2017

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

85. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 08.06.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 78. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24...


08.06.2017

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 84. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 08.06.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2016. godinu

...


02.06.2017

Broj: 02-05-20150 /17

Sarajevo, 31.05.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

84. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak 02.06.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 75., 76., 77. vanredne i...


01.06.2017

Obavještavamo Vas da će u ČETVRTAK 01.06.2017. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na parking prostoru između Trga djece Dobrinje i ulice Grada Bakua.

Na tom mjestu su prije 24 godine sa agresorskih položaja iz pravca Veljina ispaljene dvije minobacačke granate koje su pale na parking prostor na kojem se održavao bajramski turnir u nogometu.

Od ove granate poginulo je 15, a teže i lakše povrijeđeno 80 naših sugrađana.

Tog dana ubijeni su: Atif Bajraktarević, Mirza Deljković, Alija Godinjak, Alija Gojak, Adnan Mirvić, Kemal Mulaahmetović, Dragan Osadčij, Refik...


30.05.2017

Obavještavamo Vas da će SUTRA /UTORAK/ 30. maja 2017. godine s početkom u 10:00 sati održati sastanak s ciljem pregleda do sada realiziranih mjera i aktivnosti Akcionog plana mjera i aktivnosti unapređenja naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo, koji je izradilo Ministarstvo pravde i uprave KS.

Sastanku će prisustvovati predstavnici ovog ministarstva i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, Općinskog suda u Sarajevu, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Federalnog ministarstva pravde i kantonalnih javnih komunalnih preduzeća "Toplane Sarajevo", "Rad" i "Vodovod i...


31.05.2017

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 31. maja 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 30. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA:

 

2. Prijedlog zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo;

3. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju;

4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

5. Prijedlog...


29.05.2017

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 29. maja 2017. godine sa početkom u 14:00 sati održati 61. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 60. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, održane 17.04.2017. godine;

2. Nacrt Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo;

3. Radni materijal Zakona o radu u Kantonu Sarajevo;

4. Tekuća pitanja.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i...


27.05.2017

Obavještavamo vas da će u SUBOTU 27. maja 2017. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Ferhadija između brojeva 5 i 12.

Na tom mjestu je prije 25 godina smrtno stradalo 26, a teže i lakše ranjeno 108 građana od rasprskavajućeg dejstva minobacačke granate ispaljene s agresorskog položaja. Bilo je to prvo masovno stradanje građana u opkoljenom Sarajevu u periodu agresije od 1992. do 1995. godine.

Tada su živote izgubili: Nedžad Abdija, Ismet Ašćerić, Ruždija Bektešević, Snježana Biloš, Predrag Bogdanović, Vladimir Bogunović, Vasva Čengić,...


24.05.2017

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 24. maja 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 29. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, nakon koje će se održati i 30. radna sjednica Skupštine KS. Sjednice će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednice dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA 29. RADNE SJEDNICE:

 

6. Prijedlog zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o prostornom uređenju Kantona...


23.05.2017

Obavještavamo vas da će SUTRA /UTORAK/ 23. MAJA 2017. godine sa početkom u 10:00 sati, održati konferencija za medije, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, na kojoj će biti prezentirana analiza rezultata eksterne mature provedene u srednjim školama na području Kantona Sarajevo.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u saradnji sa srednjim školama na području Kantona Sarajevo sprovelo 12. i 13. aprila 2017. godine Pilot projekt – polaganje eksterne mature za školsku 2016/2017. godinu. Rezultati na eksternoj maturi, postignuti kroz...


22.05.2017

Obavještavamo vas da će U PONEDJELJAK 22. MAJA 2017. godine sa početkom u 10:00 sati, povodom dvodnevne posjete Kulturne delegacije Narodne Republike Kine sa 14 članova Bosni i Hercegovini, održati konferencija za medije koju će organizirati Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo u svojstvu domaćina tokom njihove posjete našem glavnom gradu.

Planirano je da se, ovom prilikom, prisutnim predstavnicima medija obrate ministar kulture i sporta KS Mirvad Kurić, koordinator programa posjete Ibrahim Spahić i direktor Konfučijevog instituta La Weixin.

Delegacija NR Kine, koju čine direktori...


19.05.2017

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

                                                                                                                    S A Z I V A M
83. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak 19.05.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, sa početkom u 10:00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

...

19.05.2017

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), nastavak 82. sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u petak 19.05.2017. godine sa početkom u 09:00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda i to:

Iz nadležnosti Skupštine:

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o prenosu osnivačkih prava Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine na Grad Sarajevo, te Muzeja...


18.05.2017

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /ČETVRTAK/ 18. maja 2017. godine s početkom u 10:00 sati održati ceremonija obilježavanja 25.godišnjice Prve brigade policije Stari Grad Sarajevo na Trgu Alije Izetbegovića, kod spomenika poginulim pripadnicima ove brigade.

S obzirom da se radi o jubilarnoj godišnjici, sutra će biti upriličeno postrojavanje 200 preživjelih veterana, a na mjestima njihovih saboraca, koji su ugradili svoje živote u temelje njihove domovine Bosne i Hercegovine stajat će njihova djeca.

Ovom prilikom, planirano je obraćanje premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i...


15.05.2017

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 15. maja 2017. godine na Trgu oslobođenja "Alija Izetbegović" sa početkom u 11:00 sati predstavnici KJU "Porodično savjetovalište" i udruženja osoba s invaliditetom: Savez Sumero, Udruženja slijepih KS, Udruženja distrofičara KS, Udruženja gluhih KS i Udruženja oboljelih od multiple skleroze KS predstaviti projekt "Zajedno", kroz podjelu promotivnog materijala i razgovor sa građanima.

Ova aktivnost je upriličena u povodu obilježavanja Međunarodnog dana porodice, a cilj joj je promocija inkluzivne kulture i jednakih životnih prilika bez diskriminacije po...


12.05.2017

Obavještavamo Vas da će SUTRA /PETAK/ 12. maja 2017. godine s početkom u 12:00 sati ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić upriličiti prijem za Ženski košarakši klub “Play Off”.

Ovaj sarajevski košarkaški klub je 30. aprila 2017. godine osvojio titula pobjednika KUP-a Bosne i Hercegovine, kojim su po peti put stekli pravo nastupa u WABA ligi, odnosno u ženskoj Jadranskoj liga za narednu sezonu.

Prijem će se održati u sali 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da planirate dolazak vaše ekipe i novinara.


11.05.2017

Broj: 02-05-18111/17 Sarajevo, 09.05.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M 82. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 11.05.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D:

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 68., 69., 70., 71. i...


11.05.2017

Broj: 02-05-17117/17 Sarajevo,

09.05.2017. godine

PREDMET:Obavijest za nastavak 81. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 -Ispravka) nastavak 81. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 11.05.2017. godine sa početkom u 10,30 sati u prostorijama Kantona Sarajevo – mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog zakona o uređenju saobraćaja na...