Vlada Kantona Sarajevo

Najave

23.08.2017

Obavještavamo Vas da će DANAS (SRIJEDA) 23. AUGUSTA 2017. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjestu masakra u ulici Halači kod broja 5 na Baščaršiji.

Prije 25 godine, sa agresorskih položaja ispaljena je jedna minobacačka granata koja je pala na mjesto gdje se točila voda u ulici Halači kod broja 5, Općina Stari Grad, a na kojem je od posljedica njenog rasprskavajućeg dejstva smrtno stradalo osam, a teže i lakše povrijeđeno troje naših sugrađana.

Ubijeni su: Dženan Aljević, Mahir Ferhatović, Tarik Harba, Esma Muratović, Meliha Muratović-Spahić, Almasa Spahić,...


22.08.2017

Obavještavamo Vas da će danas /UTORAK/ 22. AUGUSTA 2017. godine u 11:00 sati ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić sa gradonačelnikom Grada Sarajeva Abdulahom Skakom potpisati Sporazum kojim će se omogućiti čišćenje sprudova u regulisanom koritu rijeke Miljacke i interevencija na njenoj kamenoj obali.

Ovaj sporazum će biti potpisan u Vijećnici.

Istog dana u 14:00 sati ministar Šabić će potpisati Sporazum i sa načelnikom Općine Novi Grad Semirom Efendićem kojim će se realizovati projekt regulacije rijeke Lepenice i rekonstrukcija obalnih zidova drvenog mosta na trasi regulacije.

...


17.08.2017

Obavještavamo vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 17. augusta 2017. godine sa početkom u 11:00 sati biti upriličena press konferencija povodom održavanja teniskog turnira "OPEN RCT BARCELONA 1899-SARAJEVO 2017". Pokrovitelj turnira i ove godine je Kanton Sarajevo, putem Ministarstva kulture i sporta.

Predstavnicima medija obratit će se resorni ministar Mirvad Kurić, predsjednik IO TK Tenis Pro 1996. Haris Kafedžić, direktor Teniskog saveza BiH Senad Hadžimešić i direktorica turnira "Open RCT Barcelona 1899-Sarajevo 2017" Zehra Obarčanin.

Učešće na ovom renomiranom evropskom turniru preliminarno je...


17.08.2017

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

            92. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u  četvrtak 17.08.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u  10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

      D N E V N I   R E D

 

            Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 88. i 89. vanredne i 90. redovne...


16.08.2017

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 16. augusta 2017. godine u 14:00 sati na lokalitetu Babin Do (Bjelašnica) ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić i načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo obići radove na izgradnji vertikalnog transporta, zajedno sa predstavnicima firme ZOI '84 i izvođačima radova.

Tom prilikom obići će i ostale infrastrukturne projekte koji se realizuju na ovoj olimpijskoj planini.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


15.08.2017

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

90. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 15.08.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,30 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Iz nadležnosti Vlade

 

  1. Izvještaj o stanju vodosnabdijevanja u Kantonu Sarajevo

    Izvjestilac:...


14.08.2017

Obavještavamo vas da će U PONEDJELJAK 14. AUGUSTA 2017. godine u 10:00 SATI, ispred novoizgrađenog "3D" objekta stambenog naselja na Rosuljama u Vogošći, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo uručiti ključeve za šest stanova pripadnicima boračke populacije, a koji su to pravo ostvarili kroz Program dodjele stanova u vlasništvo.

Ključeve svojih stanova preuzet će: Ramiza Bakal, Mirsada Malagić, Hiba Cicvara i Nevzeta Begić iz kategorije roditelja šehida i poginulih boraca, te supruge šehida i poginulih boraca Almasa Efendić i Aida Nuhanović.

Stanove je kupilo resorno...


04.08.2017

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

91. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak, 04.08.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 85, 86. i 87. vanredne sjednice i 89. redovne sjednice Vlade Kantona...


04.08.2017

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 04. AUGUSTA 2017. godine, sa početkom u 10:00 sati, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić potpisati Sporazum o realizaciji Projekta povećanja energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo u 2017. godini sa načelnikom Općine Ilijaš Akifom Fazlićem i direktorom Kantonalnog stambenog fonda Adnanom Efendićem.

Kako je definisano ovim sporazumom, radovi na povećanju energetske efikasnosti izvodit će se na stambenim zgradama broj 12 i 14 u ulici 126. ilijaške brigade.

Potpisivanje...


02.08.2017

Obavještavamo vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 02. avgusta 2017. godine u 14:00 sati održati press konferencija povodom održavanja manifestacije "Odbrana BiH-Igman 2017".

Na press konferenciji medijima će se obratiti ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo i ostali predstavnici Organizacionog odbora manifestacije.

Konferencija će se održati u multimedijalnoj sali u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 


28.07.2017

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 28. jula 2017. godine u 10:00 sati ispred novoizgrađenog "3D" objekta stambenog naselja na Rosuljama (Vogošća), ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo uručiti ključeve pet stanova pripadnicima boračke populacije, a koji su to pravo ostvarili kroz Program dodjele stanova na trajno korištenje.

Stanove je kupilo pomenuto ministarstvo od Fonda KS za izgradnju stanova za porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, sredstvima u iznosu 301.879,20 KM.

 

Objekt "3D"  nalazi se u ulici 24. juna...


31.07.2017

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 31. jula 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati 32. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u sali Gradskog vijeća Grada Sarajevo, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3.

 

 

 

DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog Amandmana L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo;

3. Prijedlog odluke o proglašenju Amandmana L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo;

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu (hitni postupak);

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i...


27.07.2017

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

90. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 27.07.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 80., 81., 82., 83., 84. vanredne i 88. redovne sjednice ...


26.07.2017

Obavještavamo vas da će se u srijedu 26. jula 2017. godine održati 63. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo.

 

                                                                                                        DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 62. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, održane 19.07.2017. godine;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu;

3. Prijedlog amandmana L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo;

4. Zahtjev Udruženja poslodavaca za ukidanje Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u...


21.07.2017

Obavještavamo Vas da će SUTRA u /PETAK/ 21. jula 2017. godine/ u 10:00 sati u organizaciji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo biti održana javna rasprava o Nacrtu zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, koji je usvojio Zastupnički dom Parlamenta FBiH.

Ovim povodom, prisutnima će se obratiti ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj i predstavnica Federalnog ministarstva zdravstva Marina Bera.

Nakon obraćanja, planirana je diskusija o pomenutom Nacrtu zakona.

Javna raprava održat će se u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da...


20.07.2017

Obavještavamo vas da će se SUTRA /ČETVRTAK/ 20. jula 2017. godine u 13:00 sati održati press konferencija na kojoj će premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministri u Vladi KS prezentirati rezultate rada Vlade Kantona Sarajevo u proteklih 25 mjeseci.

Press konferencija će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


19.07.2017

Obavještavamo Vas da će SUTRA u /SRIJEDU/ 19. jula 2017. godine u 11:00 sati ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić potpisati sporazum o sufinansiranju "Regionalnog vodovoda Hojta - Bjelašnica - Igman" sa načelnikom Općine Trnovo Ibrom Berilom.

Potpisivanje će se održati u hotelu "Han" na Bjelašnici.

Ministarstvo privrede će sufinansirati ovaj projekt u iznosu od 2.800.000,00 KM.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


18.07.2017

Obavještavamo Vas da će se u UTORAK 18. jula 2017. godine u 10:00 sati održati konferencija za medije na kojoj će se prisutnim novinarima obratiti ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i direktor Univerzitetskog tele-informatičarskog centra (UTIC) Elmedin Selmanović. Povod ove konferencije je nedavno okončan online upis učenika u srednje škole na području Kantona Sarajevo.

Resorno ministarstvo je u saradnji sa UTIC-om, te osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo sprovelo proces online upisa učenika u srednje škole na području KS.

Konferencija...


19.07.2017

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 19. jula 2017. godine sa početkom u 13:00 sati održati 62. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

                                                                                                              

                                                                                                                 DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 61. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća  za područje Kantona Sarajevo, održane 29.05...


17.07.2017

Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 17.07.2017. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na spomen obilježje kod škole u Tarčinu /Općina Hadžići/.

Na to mjesto je prije 24 godine sa agresorskih položaja ispaljena granata od koje je poginulo sedmero, a lakše i teže ranjeno šestero naših sugrađana.

Ubijeni su: Adnan Aleta, Almasa Aleta, Omer Horman, Sanela Horman, Mustafa Nevesinjac, Mujo Svraka i Tanja Šiniković.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.