Vlada Kantona Sarajevo

Najave

28.02.2018

Broj: 02-05-11622/18 Sarajevo,

26.02.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M 116. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 28.02.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog zakona o izmjeni...


28.02.2018

Broj: 02-05-9452/18

Sarajevo, 26.02.2018. godine

PREDMET: Obavijest za nastavak 115. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) da će se nastavak 115. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u srijedu, 28.02.2018. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojoj će se razmatrati sljedeće tačke Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade

2. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove...


22.02.2018

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

115. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 22.02.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Iz nadležnosti Vlade

 

1. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju provođenja...


21.02.2018

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

114. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 21.02.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 13,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

                                        D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Skupštine

 

  1. Nacrt zakona o porezu na...


21.02.2018

Obavještavamo Vas, u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo broj: 4/16 i 36/16) da će se nastavak 114. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u srijeda 21.02.2018. godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Skupštine

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe sa Ipsa institutom d.o.o. Sarajevo u svrhu oblikovanja građevinske parcele

...


15.02.2018

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

114. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 15.02.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 100., 108., 110., 111. i 113. redovne i 110. i 111. vanredne ...


12.02.2018

Obavještavamo vas da će se DANAS (PONEDJELJAK) 12. februara 2018. godine u 12:30 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković obratiti svim zainteresiranim predstavnicima medija povodom aktuelnih dešavanja u Kantonu Sarajevo.

Obraćanje premijera Konakovića održat će se ispred sale 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 


13.02.2018

Obavještavamo vas da će se SUTRA (UTORAK) 13. februara 2018. godine u 10:00 sati, u organizaciji predsjedateljice Skupštine Kantona Sarajevo Ane Babić, održati Drugi zajednički radni sastanak predsjedavajućih/predsjedatelja kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sastanku će prisustvovati i premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković.

Teme sastanka će biti: „Uloga i pozicije kantona u procesu europskih integracija“, „Borba protiv korupcije“ i „Unapređenje zakonodavstva u oblasti turizma“.

Zainteresiranim fotografima i kamermanima bit će omogućeno slikanje i snimanje kadrova sa...


09.02.2018

Obavještavamo vas da će se SUTRA (PETAK) 09. februara 2018. godine u 15:00 sati održati promocija grupe hranitelja koji su pohađali PRIDE program obuke u prostorijama Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja, u ulici Bjelave broj 52.

Dodjela certifikata o učešću u edukaciji hranitelja koja im je dala nove informacije o hraniteljstvu i dodatna znanja potrebna za ulogu hranitelja djeci bez rodiiteljskog staranja, panel diskusija čiji su nosioci sami hranitelji i djeca/mladi u hraniteljstvu, te umjetnički performans, bit će prilika za drugačiju promociju hraniteljstva,...


05.02.2018

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

113. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 05.02.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 14,30 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

            Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Mišljenje na Prijedlog izmjena i i dopuna Zakona o...


05.02.2018

U povodu obilježavanja 05. februara – Dana sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu 1992-1995. godina i 24. godišnjice stradanja naših sugrađana na pijaci Markale, obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 05. februara 2018. godine od 10:30 do 11:00 sati, u organizaciji Kantona Sarajevo, održati Zajednička komemorativna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajeva i općinskih vijeća sa područja Kantona Sarajevo.

Komemorativna sjednica će se održati u Narodnom pozorištu.

Organizator sjednice poziva porodice stradalih Sarajlija da prisustvuju Zajedničkoj...


04.02.2018

Obavještavamo Vas da će u NEDJELJU 04.02.2018. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na spomen obilježje u ulici Oslobodilaca Sarajeva kod broja 8.

Prije 24 godine sa agresorskih položaja ispaljene su tri granate, od kojih je jedna pala na asfaltnu pješačku stazu kod javne garaže u pomenutoj ulici, druga iza zgrade i treća je udarila u lijevi gornji ugao prozora stana.

Tada je poginulo devetero, a lakše i teže ranjeno 16 lica.

Ubijeni su: Seida Baličevac, Osman Hebibović, Emin Kolar, Enver Mustagrudić, Muškija, Pribinja, Mirsad Spahić, Selima Spahić, Aiša Šito i...


02.02.2018

Obavještavamo Vas da će SUTRA /PETAK/ 02. februrara 2018. godine održati sastanak s ciljem pregleda, praćenja i ocjena efekata provedenih mjera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom mjera i aktivnosti unapređenja naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo, koji je izradilo Ministarstvo pravde i uprave KS. U skladu s ovim bit će predočena i informacija o broju novih sudskih predmeta.

Sastanku će prisustvovati predstavnici ovog ministarstva i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, Općinskog suda u Sarajevu, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Federalnog ministarstva...


31.01.2018

Obavještavamo Vas da će se u /SRIJEDU/ 31. JANUARA 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati 37. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

DNEVNI RED

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. a Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period od 20.12.2017.godine do 20.01.2018.godine;

2. b...


30.01.2018

Obavještavamo vas da će se u UTORAK 30. januara 2018. godine održati 66. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Izjave za medije planirane su u 14:50 sati  ispred multimedijalne sale, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

 

                                                          DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 65. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, održane 04.12.2017. godine;
2. Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo;
3. Nacrt Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu...


26.01.2018

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

112. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak 26.01.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 107. redovne i 109. vanredne sjednica Vlade Kantona Sarajevo, u...


22.01.2018

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 22. januara 2018. godine u 10:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor KS Saudin Sivro potpisati Kolektivni ugovor između Vlade KS i ovog sindikata.

Potpisivanje će se održati u sali 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


22.01.2018

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 22. januara 2018. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Bosanska kod broja 4 (naselje Alipašino Polje "C" faza), u znak sjećanja na ubijene sarajevske mališane.

Na to mjesto su, prije 24 godine, pale tri minobacačke granate od čijih je eksplozivnih dejstava smrtno stradalo šestero djece i još šestero ih je ranjeno, dok su se sankali. Granate su ispaljene sa agresorskih položaja koji su se nalazili u Nedžarićima.

Ubijeni su: Indira Brković (1982), Jasmina Brković (1989), Mirza Dedović (1986), Danijel...


19.01.2018

Obavještavamo vas da će sutra /PETAK/ 19. januara 2018. godine u 09:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije KS Mirza Hadžiabdić potpisati Kolektivni ugovor između Vlade i Sindikata policije KS.

Potpisivanje će se održati u kabinetu premijera, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


19.01.2018

Obavještavamo vas da će sutra /PETAK/ 19. januara 2018. godine u 10:00 sati biti upriličena prezentacija smjernica za izradu nastavnih programa sa ishodima učenja, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Prezentacija će se održati u svečanoj sali na prvom spratu Gimnazije Obala (ul. Obala Kulina bana br.3).

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.