Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
07.05.2021
Ministarstvo zdravstva

05.05.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

05.05.2021
Ministarstvo zdravstva

04.05.2021
Ministarstvo zdravstva

04.05.2021
Ministarstvo zdravstva

04.05.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

30.04.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

25.04.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

23.04.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

23.04.2021
Ministarstvo privrede

23.04.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

21.04.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

20.04.2021
Ministarstvo zdravstva