Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
09.06.2021
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

08.06.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

07.06.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

04.06.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

01.06.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

31.05.2021
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

28.05.2021
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

27.05.2021
Ministarstvo zdravstva

27.05.2021
Ministarstvo zdravstva

26.05.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

26.05.2021
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

24.05.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

24.05.2021
Ministarstvo pravde i uprave

21.05.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

20.05.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

20.05.2021
Ministarstvo zdravstva

12.05.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

12.05.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

12.05.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

07.05.2021
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade