Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
31.08.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

31.08.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

27.08.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

18.08.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

18.08.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.08.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

07.08.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.08.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

07.08.2020
Ministarstvo saobraćaja

05.08.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

03.08.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

03.08.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.08.2020
Ministarstvo zdravstva

30.07.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

30.07.2020
Ministarstvo zdravstva

24.07.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.07.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

23.07.2020
Ministarstvo privrede

17.07.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.07.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo