Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
17.05.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

15.05.2018
Zavod za izgradnju Kantona sarajevo

15.05.2018
Ministarstvo privrede

15.05.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

14.05.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.05.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.05.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

08.05.2018
Ministarstvo privrede

03.05.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.05.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.04.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

25.04.2018
Zavod za izgradnju Kantona sarajevo

20.04.2018
Zavod za izgradnju Kantona sarajevo

19.04.2018
Zavod za izgradnju Kantona sarajevo

18.04.2018
Zavod za informatiku i statistiku

18.04.2018
Zavod za izgradnju Kantona sarajevo

13.04.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

13.04.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.04.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

12.04.2018
Zavod za informatiku i statistiku