Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
30.10.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

29.10.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

29.10.2020
Ministarstvo saobraćaja

29.10.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

28.10.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

27.10.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

26.10.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

26.10.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

26.10.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

25.10.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

23.10.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

22.10.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

21.10.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

20.10.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

20.10.2020
Ministarstvo zdravstva

19.10.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

19.10.2020
Ministarstvo zdravstva

19.10.2020
Ministarstvo zdravstva

19.10.2020
Ministarstvo zdravstva

19.10.2020
Ministarstvo zdravstva