Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
03.08.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

03.08.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.08.2020
Ministarstvo zdravstva

30.07.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

30.07.2020
Ministarstvo zdravstva

24.07.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.07.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

23.07.2020
Ministarstvo privrede

17.07.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.07.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

13.07.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

06.07.2020
Ministarstvo zdravstva

06.07.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

02.07.2020
Ministarstvo kulture i sporta

02.07.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

01.07.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

01.07.2020
Ministarstvo zdravstva

01.07.2020
Ministarstvo zdravstva

30.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade