Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
15.01.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

13.01.2021
Ministarstvo zdravstva

07.01.2021
Ministarstvo saobraćaja

06.01.2021
Zavod za informatiku i statistiku

06.01.2021
Ministarstvo privrede

06.01.2021
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

06.01.2021
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.12.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.12.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.12.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.12.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.12.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

29.12.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

29.12.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

28.12.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.12.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.12.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.12.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

22.12.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

21.12.2020
Ministarstvo zdravstva