Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
12.12.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

11.12.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.12.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

29.11.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

29.11.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

27.11.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

27.11.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

23.11.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

23.11.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

23.11.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

22.11.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

22.11.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

21.11.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

15.11.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.11.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.11.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

06.11.2018
Ministarstvo zdravstva

05.11.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

05.11.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

29.10.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade