Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
23.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

23.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

21.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

14.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

13.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

09.08.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

09.08.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

09.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.08.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

02.08.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

26.07.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

25.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

25.07.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

19.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

18.07.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

18.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade