Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
17.06.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

14.06.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

14.06.2019
Ministarstvo privrede

11.06.2019
Ministarstvo privrede

11.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.06.2019
Ministarstvo privrede

10.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.06.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

05.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.05.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.05.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

23.05.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

17.05.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

13.05.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

13.05.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

13.05.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove