Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
11.10.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

11.10.2019
Ministarstvo zdravstva

04.10.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

25.09.2019
Ministarstvo privrede

23.09.2019
Ministarstvo zdravstva

20.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

20.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

18.09.2019
Ministarstvo privrede

16.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.09.2019
Ministarstvo privrede

13.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

13.09.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

12.09.2019
Ministarstvo zdravstva

10.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

06.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

02.09.2019
Ministarstvo zdravstva