Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
09.04.2021
Ministarstvo privrede

07.04.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

07.04.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

06.04.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

02.04.2021
Ministarstvo privrede

01.04.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

28.03.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

24.03.2021
Ministarstvo zdravstva

24.03.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

24.03.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

22.03.2021
Ministarstvo zdravstva

19.03.2021
Ministarstvo zdravstva

18.03.2021
Ministarstvo zdravstva

14.03.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

13.03.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

12.03.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

09.03.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

08.03.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

08.03.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

07.03.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove