Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
22.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

20.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

20.01.2020
Ministarstvo zdravstva

17.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

13.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

13.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

13.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

13.01.2020
Ministarstvo zdravstva

12.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

11.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

11.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

10.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

10.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

09.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

09.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

06.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade