Vlada Kantona Sarajevo

Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

87. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina, 20.09.2012

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove Fakultet za saobraćaj i komunikacije za imenovanje dekana
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora – komadanta Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo
 3. Izjašnjenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-05-38-18708-7/12 od 14.09.2012. godine
 4. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o zakupu prostora sa pripadajućim objektima sa "BIHAMK" U.G. sa obrazloženjem
 5. Prijedlog zaključka kojim se odobrava Internacionalnom teatarskom festivalu - MESS
 6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo
 7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu finansija
 8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JU “ Djeca Sarajeva” za prijem zaposlenika u radni odnos
 9. Prijedlog zaključkao davanju saglasnosti za utvrđivanje visine naknade za rad članova Savjeta Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015.godine
 10. Informacija o postojećim i potencijalnim kružnim tokovima na području Kantona Sarajevo
 11. 14.1. Prijedlog zaključka o dodjeli novčane nagrade članovima Reprezentacije BiH u sjedećoj odbojci, kao i članovima stručnog štaba za osvojenu zlatnu medalju na XIV Paraolimpijskim igrama u Londonu.
 12. Prijedlog zaključka o zadužuju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da Vladi Kantona Sarajevo dostavi inoviranu Informaciju o komukacijskom sistemu (inetrnom i eksternom) organa uprave i stručnih službi Kantona Sarajevo