Vlada Kantona Sarajevo

Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine, 12.11.2012

 1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o priznavanju prava na topli obrok
 2. Prijedlog odluke o prestruktuiranju rashoda u Finansijskom planu prihoda i izdataka JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo„ Sarajevo za 2012. godinu
 3. Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevu u 2012. godini
 4. Konsolidovani izvještaj budžetskih korisnika koji posluju putem Trezora Kantona Sarajevo, kao i Konsolidovani izvještaj općina Kantona Sarajevo i Grad Sarajevo za period od 01.01. do 30.09.2012. godine.
 5. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.09.2012. godine
 6. Program rekonstrukcije i restauracije Spomen parka Vraca koji je izradio Radni tim za izradu Programa rekonstrukcije i restauracije Spomen parka Vraca, imenovan Rješenjem Ministarstva kulture i sporta, broj: 12-02-40-21515/12 od 04.07.2012. godine
 7. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.09.2012. godine
 8. Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. člana Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo
 9. Prijedlog rješenja o imenovanju na poziciju predsjednika Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“
 10. Informacija o realizaciji plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola i realizaciji upisa učenika u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2012./13. godini
 11. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova
 12. Prijedlog zaključka kojim se odobrava korištenje naplaćenih sredstava u ukupnom iznosu od 800.000,00 KM ostvarenih prodajom Nekretnina – Stari dio hotela “Bristol” Sarajevo
 13. Prijedlog zaključka i odluke o davanju saglasnost za razrješenje predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo
 14. Prijedlog zaključka i odluke o davanju saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo
 15. Informacija o poduzetim aktivnostima na realizaciji Podprojekta rekonstrukcije i stavljanja u funkciju tunela Dobrinja – Butmir
 16. Prijedlog zaključka i odluke o davanju saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo
 17. Prijedlog zaključka i odluke o davanju saglasnost za razrješenje predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo
 18. Prijedog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede za popunu upražnjenog radnog mjesta u Upravi za šumarstvo – načelnik Odjeljenja za područja općina Ilidža i Hadžići
 19. Informacija o aktivnostima na pružanju pravne i druge pomoći optuženim braniocima, odnosno u korist optuženih branilaca Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica, te o saradnji sa Fondacijom „Istina pravda i dostojanstvo“

92. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo za 2012. godinu, 01.11.2012

 1. Prijedlog Amandmana XLIII - LIII na Ustav Kantona Sarajevo