Vlada Kantona Sarajevo

Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine, 12.11.2012

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu
 2. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu
 3. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu
 4. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu
 5. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu
 6. Prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora pojedninih visokoškolskih ustanova i Naučno istraživačkog instituta za koje se naknadno utvrdilo da nisu mogli biti imenovani donesenim rješenjima i prijedlozima rješenja o imenovanju čl
 7. Prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora pojedninih visokoškolskih ustanova i Naučno istraživačkog instituta za koje se naknadno utvrdilo da nisu mogli biti imenovani donesenim rješenjima i prijedlozima rješenja o imenovanju čl
 8. Prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora pojedninih visokoškolskih ustanova i Naučno istraživačkog instituta za koje se naknadno utvrdilo da nisu mogli biti imenovani donesenim rješenjima i prijedlozima rješenja o imenovanju čl
 9. Prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora pojedninih visokoškolskih ustanova i Naučno istraživačkog instituta za koje se naknadno utvrdilo da nisu mogli biti imenovani donesenim rješenjima i prijedlozima rješenja o imenovanju čl
 10. Prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora pojedninih visokoškolskih ustanova i Naučno istraživačkog instituta za koje se naknadno utvrdilo da nisu mogli biti imenovani donesenim rješenjima i prijedlozima rješenja o imenovanju čl
 11. Prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora pojedninih visokoškolskih ustanova i Naučno istraživačkog instituta za koje se naknadno utvrdilo da nisu mogli biti imenovani donesenim rješenjima i prijedlozima rješenja o imenovanju čl
 12. Prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora pojedninih visokoškolskih ustanova i Naučno istraživačkog instituta za koje se naknadno utvrdilo da nisu mogli biti imenovani donesenim rješenjima i prijedlozima rješenja o imenovanju čl
 13. Prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora pojedninih visokoškolskih ustanova i Naučno istraživačkog instituta za koje se naknadno utvrdilo da nisu mogli biti imenovani donesenim rješenjima i prijedlozima rješenja o imenovanju čl
 14. Prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora pojedninih visokoškolskih ustanova i Naučno istraživačkog instituta za koje se naknadno utvrdilo da nisu mogli biti imenovani donesenim rješenjima i prijedlozima rješenja o imenovanju čl
 15. Prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora pojedninih visokoškolskih ustanova i Naučno istraživačkog instituta za koje se naknadno utvrdilo da nisu mogli biti imenovani donesenim rješenjima i prijedlozima rješenja o imenovanju čl
 16. Prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora pojedninih visokoškolskih ustanova i Naučno istraživačkog instituta za koje se naknadno utvrdilo da nisu mogli biti imenovani donesenim rješenjima i prijedlozima rješenja o imenovanju čl
 17. Prijedlog zaključka o usvajanju Projekta nastavka gradnje Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu
 18. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Kantona, broj: 02-05-19678-30.4/12 od 07.06.2012. godine, u vezi potpisivanja ugovora za IDA kredite KJKP Toplane Sarajevo
 19. Prijedlog zaključka o obavezi dostave korigovanih zahtjeva za izradu budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu, uslađen sa DOB-om
 20. Vlada Kantona Sarajevo daje mišljenje da je opravdana izgradnja benzinskih pumpi sa pratećim djelatnostima na autocesti A1 na trasi koridora Vc, na dionicama: Podlugovi – Jošanica i Visoko – Podlugovi