Vlada Kantona Sarajevo

Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

85. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine, 07.09.2012

 1. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Rang listi kandidata za izbor na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih ustanova iz blasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kanto
 2. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Rang listi kandidata za izbor na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih ustanova iz blasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kanto
 3. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Rang listi kandidata za izbor na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih ustanova iz blasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kanto
 4. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Rang listi kandidata za izbor na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih ustanova iz blasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kanto
 5. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Rang listi kandidata za izbor na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih ustanova iz blasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kanto
 6. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Rang listi kandidata za izbor na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih ustanova iz blasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kanto
 7. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Rang listi kandidata za izbor na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih ustanova iz blasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kanto
 8. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Rang listi kandidata za izbor na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih ustanova iz blasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kanto
 9. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Rang listi kandidata za izbor na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih ustanova iz blasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kanto
 10. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Rang listi kandidata za izbor na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih ustanova iz blasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kanto
 11. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Rang listi kandidata za izbor na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih ustanova iz blasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kanto
 12. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Rang listi kandidata za izbor na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih ustanova iz blasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kanto
 13. Prijedlog Zaključka o promjeni namjene upotrebe sredstava iz kredita koja su utvrđena u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012. godinu Ministarstva stambene politike
 14. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Rang listi kandidata za izbor na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih ustanova iz blasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kanto
 15. Prijedlog odgovora Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, broj: 11-05-38-20756/12 od 05.09.2012. godine, sa pratećom dokumentacijom i ispravama
 16. Zaključak
 17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za odobravanje korištenja parking prostora ispred Doma OS BiH, u periodu od 08.09. do 11.09.2012. godine, a za potrebe održavanja Međunarodnog susreta za mir - Comunita di Sant Egidio
 18. Prijedlog zaključka Ministarstva finansija sa spiskom novozaposlenih koji primaju platu iz Budžeta Kantona Sarajevo uposlenih u periodu od 01.01. do 31.07.2012. godine
 19. Zahtjev policijskog službenika Prve policijske uprave upućen Ministru Ministarstva unutrašnje poslova
 20. Prijedlog odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 01-1144/12 od 06.09.2012. godine po dopisu OHR-a od 31.08.2012. godine