Vlada Kantona Sarajevo

Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

94. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine, 19.11.2012

 1. Projekat izgradnje Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Sarajevu
 2. Informacija Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša o aktuelnoj sitaciji snabdijevanja prirodnim gasom Kantona Sarajevo i potrebom za potpsivanjem izjave u svojstvu supotpisnika sa BH Gasom d.o.o Sarajevo, KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo i In
 3. Odgovor Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo na poslaničko pitanje poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo Besima Mehmedića i upit Nadzornog odbora KJKP “Gradski saobraćaj” d.o.o. Sarajevo u vezi sa projektom “Sanacija i remont jednokolosječne tramvajs
 4. Izjašnjenje Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo, broj: 27/01-05-28371/12 od 12.11.2012. godine, na Prigovor Fahrudina Solaka u vezi sa razrješenjem predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo
 5. Izjašnjenje Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo, broj: 27/01-05-26974-10.4/12 od 08.11.2012. godine, na Prigovor Amela Zekića u vezi sa razrješenjem predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo
 6. Prijedlog zaključka o prihvatanja teksta Krivične prijave podnesene protiv Azre Zvizdić, stručnog saradnika za pravne poslove Univerziteta u Sarajevu, koja od 12.10.2012. godine obavlja poslove i radne zadatke generalnog sekretara Javne ustanove Univerz
 7. Prijedlog zaključka o prihvatanja teksta Krivične prijave podnesene protiv Azre Zvizdić, stručnog saradnika za pravne poslove Univerziteta u Sarajevu, koja od 12.10.2012. godine obavlja poslove i radne zadatke generalnog sekretara Javne ustanove Univerzi
 8. 1. Inicijativa Općine Novi Grad Sarajevo za izmjene i dopune Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986. - 2015. godine
 9. Zahtjev Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine broj: 05-26-2-013-7-II/12 od 06.11.2012. godine za pokretanje postupka o utvrđivanju postojanju povrede člana 4. stav (1) tačka d) Zakona o konkurenciji, podnesen od strane privrednih subjektata “Teloptic
 10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo za davanje punomoći advokatu Almiru Dervišbegoviću za zastupanje protiv izvršenika Suzane Badanković, a radi provođenja izvršenja pravosnažne presude Općinskog suda u Sarajevu ko

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine, 12.11.2012

 1. Nacrt izmjena i dopuna Finansijskog plana prihoda i izdataka JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo„ Sarajevo za 2012. godinu
 2. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu
 3. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu
 4. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu
 5. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu
 6. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu
 7. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu
 8. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu
 9. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu
 10. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu