Godina
Mjesec
Vrsta objekta
Broj objekata
2018 1 Hoteli i sličan smještaj 92
2018 1 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 32
2018 1 Kampovi i prostori za kampiranje 1
2018 1 Ostali smještaj 14
Godina
Mjesec
Vrsta objekta
Broj objekata
2018 1 Hoteli i sličan smještaj 92
2018 1 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 32
2018 1 Kampovi i prostori za kampiranje 1
2018 1 Ostali smještaj 14