Godina
Općina
Broj objekata
2018 Centar 26
2018 Hadzici 4
2018 Ilijas 1
2018 Novi Grad 13
2018 Vogosca 4
2018 Ilidza 26
2018 Novo Sarajevo 9
2018 Stari Grad 82
2018 Trnovo 2
Godina
Općina
Broj objekata
2018 Centar 26
2018 Hadzici 4
2018 Ilijas 1
2018 Novi Grad 13
2018 Vogosca 4
2018 Ilidza 26
2018 Novo Sarajevo 9
2018 Stari Grad 82
2018 Trnovo 2