Godina
Mjesec
Općina
Broj objekata
Kapaciteti (sobe,apartmani,kamp)
Broj ležaja
2018 12 Hadzici 4 91 251
2018 12 Ilijas 1 6 12
2018 12 Novi Grad 13 421 1008
2018 12 Vogosca 4 99 192
2018 12 Ilidza 26 2127 4890
2018 12 Novo Sarajevo 9 468 813
2018 12 Stari Grad 82 1251 2860
2018 12 Trnovo 2 114 213
Zavod za informatiku i statistiku