Godina
Općina
Kapaciteti (sobe, apartmani,kamp)
Broj ležaja
Broj objekata
2017 Centar 873 1793 23
2017 Hadzici 82 233 2
2017 Ilidza 2081 4810 26
2017 Novi Grad 398 872 12
2017 Novo Sarajevo 458 793 8
2017 Stari Grad 1261 2842 86
2017 Trnovo 95 175 2
2017 Vogosca 170 313 4
Godina
Općina
Kapaciteti (sobe, apartmani,kamp)
Broj ležaja
Broj objekata
2017 Centar 873 1793 23
2017 Hadzici 82 233 2
2017 Ilidza 2081 4810 26
2017 Novi Grad 398 872 12
2017 Novo Sarajevo 458 793 8
2017 Stari Grad 1261 2842 86
2017 Trnovo 95 175 2
2017 Vogosca 170 313 4