Godina
Mjesec
Vrsta objekta
Dolasci
Noćenja
2018 1 Hoteli i sličan smještaj 20310 42451
2018 1 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 1281 3298
2018 1 Kampovi i prostori za kampiranje 76 146
2018 2 Hoteli i sličan smještaj 20041 39219
2018 2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 1273 2775
2018 2 Kampovi i prostori za kampiranje 57 124
2018 3 Hoteli i sličan smještaj 32240 62491
2018 3 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 1692 3996
2018 3 Kampovi i prostori za kampiranje 208 551
2018 4 Hoteli i sličan smještaj 49220 93250
2018 4 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 2683 5627
2018 4 Kampovi i prostori za kampiranje 501 1104
2018 5 Hoteli i sličan smještaj 53244 90771
2018 5 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 2520 5579
2018 5 Kampovi i prostori za kampiranje 449 738
2018 6 Hoteli i sličan smještaj 48037 85655
2018 6 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 2997 6736
2018 6 Kampovi i prostori za kampiranje 659 1237
2018 7 Hoteli i sličan smještaj 66404 144197
2018 7 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 4097 9047
2018 7 Kampovi i prostori za kampiranje 2073 4061
2018 7 Ostali smještaj 176 626
2018 8 Hoteli i sličan smještaj 72989 167757
2018 8 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 4700 11001
2018 8 Kampovi i prostori za kampiranje 2972 5297
2018 8 Ostali smještaj 436 892
2018 9 Hoteli i sličan smještaj 54638 99444
2018 9 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 3111 6679
2018 9 Kampovi i prostori za kampiranje 847 1363
2018 10 Hoteli i sličan smještaj 50853 89237
2018 10 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 2279 5590
2018 10 Kampovi i prostori za kampiranje 390 589
2018 11 Hoteli i sličan smještaj 31879 56131
2018 11 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 1755 3926
2018 11 Kampovi i prostori za kampiranje 159 254
2018 12 Hoteli i sličan smještaj 31826 57820
2018 12 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 1519 3440
2018 12 Kampovi i prostori za kampiranje 298 560