Vlada Kantona Sarajevo

41. radna sjednica Skupštine KS-obavještenje medijima

Obavještavamo vas da će se u utorak, 07. septembra 2021. godine, sa početkom u 10:00 sati održati 41. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u sali Općine Centar, ul. Miss Irbi 1.
Zbog higijensko-epidemioloških mjera koje su na snazi, prisustvo medija nije moguće, izuzev TVSA koja organizuje prenos sjednice uživo.
TVSA će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je http://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg
I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo. Za sva dodatna pitanja molimo da kontaktirate kolege iz TVSA.
Materijali za sjednicu dostupni su na WEB stranici Skupštine KS https://skupstina.ks.gov.ba/najave/sjednica/63142

DNEVNI RED
1.Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo
2.Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
3.Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sportu-skraćeni postupak
4.Prijedlog zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo
5.Prijedlog zakona o kažnjavanju govora mržnje Kantona Sarajevo
6.Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo-skraćeni postupak;
7.Prijedlog zakona o dopuni Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo- skraćeni postupak
8.Nacrt zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo
9.Nacrt zakona o cestama Kantona Sarajevo
10.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
11.Nacrt strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. godina
12.Prijedlog odluke o prihvatanju ostavke i potvrđivanju rješenja o razrješenju ministrice Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo
13.Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo;
14.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3-D, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Lejla Ljutović Džabija i Adnan Džabija)
15.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na zajedničkoj realizaciji Projekta izgradnje objekta Javne ustanove Osnovna škola „Pofalići“ sa vanjskim uređenjem sa Općinom Novo Sarajevo i Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i davanju saglasnosti ministrici za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da potpiše navedeni Sporazum;
16.Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2020. godinu
INFORMATIVNI MATERIJAL:
- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2021. godine
- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - juni 2021. godine

07.09.2021 - 10:00