Vlada Kantona Sarajevo

37. radna sjednica Skupštine KS-obavještenje medijima

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 31. maja 2021. godine sa početkom u 10:00 sati, održati 37. radna  sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH. Zbog higijensko-epidemioloških mjera, kao  i pravila koja su na snazi u zgradi Parlamenta Federacije BiH, prisustvo medija  nije moguće, izuzev za TVSA koja organizuje prenos  sjednice uživo.

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link jehttp://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg
I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo. Za sva dodatna pitanja molimo da kontaktirate kolege iz TVSA.

Materijali za sjednicu dostupni su na WEB stranici Skupštine KS http://skupstina.ks.gov.ba/.

DNEVNI RED:

1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, u formi dokumenta „Analiza COVID-19 epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo”, maj 2021. godine;
2. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;
3. Prijedlog zakona o kažnjavanju govora mržnje;
4. Nacrt zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo;
5. Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode;
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2021. godinu;
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2021. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i „Trust-invest“ d.o.o. Sarajevo s druge strane;
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Fehim Kukuljac);
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnina u stambenom objektu K-35, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Amel Mekić);
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Edin Haseta);
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambenom objektu “3B”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Edisa i Almir Mujkanović);
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o prodaji u stambenom objektu K-34, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Sanjin Sivac);
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o prodaji u stambenom objektu K-35, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Arijana Smailović i Emir Korić);
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-34, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Admir Bajraktarević);
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o prodaji u stambenom objektu K-34, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Azra i Admir Bajraktarević);
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz F, Lamela F 9, izgrađenog u naselju Lužani, općina Ilidža, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Enisa Osmanković);
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz E, Lamela E1, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Sanja Ibrahimkadić);
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 3, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Amer Nurkić);
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Elida Pehilj Karić );
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za zaključivanje Ugovora o zamjeni nekretnina sa Infobip d.o.o. Sarajevo, u naselju Šip, općina Centar Sarajevo;
22. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2020. godine;
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2020. godinu;
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu;
30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu;
33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2020. godinu;
34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
35. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
36. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu
37. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
38. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
39. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
40. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
41. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Apoteke Sarajevo” za 2020. godinu;
42. Izvještaj finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
43. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu;
44. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2020. godine, sa prilozima i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2020. godine
- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2021. godine;
- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-22/20 od 21.04.2021. godine;
- Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

31.05.2021 - 10:31