Ured za kvalitet

Projekat obuke državnih službenika

U okviru Projekta obuke državnih službenika Agencija za državnu službu Federacije BiH u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP-om) za 2006. godinu realizovano je sedam seminara koje su pohađali državni službenici (92 učesnika) Kantona Sarajevo.

Politika kvaliteta 2004

Dana 19.07.2004. godine usvojan je dokument „Politika kvaliteta“ za organe uprave, upravne ustanove i stručne službe Kantona Sarajevo.