Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Informator za korisnike usluga Kantona Sarajevo

Informator za korisnike usluga Kantona Sarajevo (građane) izrađen je od strane Ureda za kvalitet, čime je realizovana Preventivna akcija br. 2/09 (usvojena na 30. sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održanoj 05.11.2009. godine).

Ovaj Informator nalazi se u Šalter sali Kantona Sarajevo i dostupan je svim posjetiocima Kantona. Informator je izrađen s ciljem podizanja građanske svijesti o njihovim pravima i u svrhu zaštite ljudskih prava. Razlog za izradu ovog informatora je nedovoljno razvijena svijest građana o njihovim pravima, nepoznavanje mehanizama zaštite tih prava i sl.

Preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom 2009.

U sladu sa zahtjevima Standarda BAS EN ISO 9001:2008 (tačka 5.6.1 „Preispitavanje sistema upravljanja kvaliteta od strane rukovodstva” i tačka 5.6.2 „Ulaz u preispitivanja”), Ministarstva i službe Kantona Sarajevo izradila su svoja preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom (SUQ) na osnovu kojih je Ured za kvalitet izradio cjelovitu informaciju o održavanju i unapređivanju SUQ u 2009. godini na nivou Kantona Sarajevo.

Ovaj materijal sadrži informacije o slijedećem:

REZULTATI INTERNOG AUDITA 2009

Interni audit 2009. proveden je, na osnovu Godišnjeg programa audita i Naloga za Interni audit 2009. godine, u svim organima uprave i stručnim službama Kantona Sarajevo, kao redovna revizija funkcionisanja sistema upravljanja kvalitetom prema Standardu EN ISO 9001:2008 u periodu od 19. do 29. oktobra 2009. godine, a realizovan je od strane ovlaštenih internih auditora, uposlenika organa uprave i službi Kantona Sarajevo.

PREVENTIVNA AKCIJA 2/09

Na 30. sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održanoj 05.11.2009. godine, usvojene su preventivne akcije 2/09 i 3/09, pokrenute na nivou Kantona Sarajevo a na inicijativu Ureda za kvalitet.

INTERNI AUDIT 2009 U KANTONU SARAJEVO

U drugoj polovini oktobra 2009. godine održat će se Interni audit (u kojem će biti interna provjera funkcionisanja sistema upravljanja kvalitetom) u certificiranim organima uprave i stručnim službama Kantona Sarajevo, prema odredbama međunardnog Standarda ISO 9001:2008.
Interni audit provest će se prema Godišnjem planu audita za 2009. godinu i Nalogu za provođenje Internog audita, koji je potpisan i odobren od strane Premijera Kantona Sarajeva.

EDUKACIJA ZA INTERNE AUDITORE

U saradnji sa Uredom za kvalitet Kantona Sarajevo, TUVadria d.o.o. organizuje seminar za predstavnike rukovodstva za kvalitet i interne auditore prema zahtjevima Standarda ISO 9001:2008. Seminar će se održati 1. i 2. oktobra 2009. godine u Sarajevu.
Cilj seminara je upoznavanje uposlenika Kantona Sarajevo sa izmjenama Standarda te obuka o tehnikama koje su  neophodne  za  pripremu  i  realizaciju  internih  audita  sistema  upravljanja  kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008.

Recertifikacijski audit 2009.

Ovlašteni stručni tim certifikacijske kuće TÜVadria (Partner of TÜV Thüringen) izvršio je u periodu od 01. do 10. aprila 2009. godine provjeru sistema kvaliteta po međunarodnom standardu ISO 9001.
Audit tim nakon provedenog Recertifikacijskog audita na završnom sastanku sa predstavnicima rukovodstva za kvalitet iznijeli su svoju ocjenu i iskazali veliko zadovoljstvo srdačnim prijemom kod svih auditiranih uposlenika, a posebno zadovoljstvo odnosi se na rukovodstvo Kantona, koje iskazalo jasno opredjeljenje za dalji razvoj sistema upravljanja kvalitetom. 

INTERNI AUDIT 2008

Interni audit 2008. proveden je u cilju utvrđivanja nivoa provedbe korektivnih akcija proisteklih iz ranijih internih audita, te provjere identifikovanih procesa, kako zajedničkih na nivou Kantona Sarajevo, tako i posebnih po ministarstvima i službama.

POKRETANJE AKTIVNOSTI NA IMPLEMENTACIJI PROJEKTA e-VLADE „SJEDNICE BEZ PAPIRA“

Na inicijativu Ureda za kvalitet, pokrenute su aktivnosti na implementaciji projekta e-Vlade „Sjednice bez papira“, odnosno informatizacija procesa pripreme sastanaka Vlade Kantona Sarajevo. Time bi postojeći proces pripreme sastanaka, opterećen velikom količinom pisanih materijala koje je u tom obliku veoma teško analizirati, klasificirati i distribuirati, bio informatički unaprijeđen i poboljšan.
Projekat elektronske vlade bi omogućio:
•    efikasnije i jednostavnije praćenje toka sastanaka,