Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Druga međužupanijska koordinacija za sistem upravljanja kvalitetom u Hrvatskoj

Druga međužupanijska koordinacija za sistem upravljanja kvalitetom u Hrvatskoj održana je početkom juna 2012. godine. Prikaz i ocjena stanja SUQ-a u županijama sa certifikatom ISO 9001:2008, te ostvarena poboljšanja za protekli period bili su glavna tema ovih susreta. Na ove susrete pozvat je predstavnik iz Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, da predstavi dostignuća u razvoju SUQ-a u ovom kantonu. Prikaz i ocjenu stanja sistema upravljanja kvalitetom u Sarajevu prezentirala je Zlata Hašimbegović, šef Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo.

Pripreme za Recertifikacijski audit 2012. godine

U toku su pripreme za provođenje Recertifikacijskog audita koji se provodi svake tri godine. U skladu sa Godišnjim programom audita za 2012. godinu, te Nalogom broj 1/12 potpisanim od strane Premijera u periodu od 01. do 15.04. 2012. godine provest će se Recertifikacijski audit u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo.
U saradnji sa rukovodstvom organa, auditori će obići organ uprave prema utvrđenom Planu audita.

Poziv udruženjima

Ured za kvalitet poziva udruženja registrovanim na području Kantona Sarajevo da dostave važeću e-mail adresu ili druge kontakte u cilju pravovremenog informisanja o aktivnostima koje se vode po pitanju izmjena i dopuna Sporazuma o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i nevladinog sektora u Kantonu Sarajevo.

Važeću e-mail adresu ili drugi kontakt možete dostaviti na poznatu e-mail adresu: uka@uk.ks.gov.ba ili na tel/fax 033/562-223.

Poziv na saradnju

Ured za kvalitet priprema materijal, dokument „Preispitivanje Sistema upravljanja kvalitetom – SUQ za 2011. godinu“ koji razmatra Vlada Kantona Sarajevo. U skladu sa zahtjevima Standarda tačka 8.2.1 „Zadovoljstvo kupaca“, moraju se pratiti informacije u vezi sa zadovoljstvom korisnika usluga. Jedna od utvrđenih metoda u KS je i saradnja sa NVO sektorom, stoga molimo udruženja da dostave svoja zapažanja i stavove o uspostavljenoj saradnji sa Uredom za kvalitet i ostalim ministarstvima Kantona Sarajevo u 2011. godini.

Poziv na aukciju slika 16. decembra 2011. godine u 17h

Ured za kvalitet u okviru svojih nadležnosti svakodnevno sarađuje sa udruženjima i nastoji odgovoriti profesionalno svim upitima i pozivima. Na poziv udruženja "Paleta Ćulhan", 11.12.2011. godine Ured za kvalitet je prisustvovao PRVOJ GODIŠNJOJ IZLOŽBI POLAZNIKA ŠKOLE CRTANJA, SLIKANJA I VAJANJA EX ARTIS. Izložba je otvorena u Galeriji Mak u zgradi Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti (Sime Milutinovića Sarajlije 7) u periodu od 11.-16.12.2011. godine. Ljubitelje ove vrste umjetnosti obavještavamo da će se 16. decembra održati aukcija slika sa početkom u 17h.

Održana edukacija za predstavnike rukovodstva za kvalitet i interne auditore

Povodom predstojećeg Internog audita u Kantonu Sarajevo, Ured za kvalitet je 07.10.2011.godine organizovao edukaciju za predstavnike rukovodstva za kvalitet i interne auditore. Predavanja su imala za cilj podsjetiti PRK i interne auditore na obavezne aktivnosti koje su u okviru sistema upravljanja kvalitetom ministarstva i službe dužni provoditi. Edukativno izlaganje sa akcentom na upravljanje procesima koji se provode u Kantonu Sarajevo održao je angažovani eksterni predavač, s ilustracijom shematskog prikaza pod nazivom „Auditiranje procesa“ .

Nastavljene aktivnosti Komisije za izradu Antikorupcijskog plana na nivou Kantona Sarajevo

Dana 19.09.2011. godine održan je radni sastanak Komisije za izradu Antikorupcijskog plana na nivou Kantona Sarajevo u punom sastavu na kojem je razmatran prijedlog Antikorupcijskog plana Kantona Sarajevo. Pored ostalog dogovoreno je da se aktivnosti ubrzaju kako bi se ispoštovao rok za provođenje preventivne akcije broj 5/10, te ispunili preuzete obaveze.

Rasprava na temu “Komparativna iskustva i dobre prakse u oblasti podrške i finansiranja aktivnosti nevladinih organizacija iz javnih budžetskih sredstava u zemljama bližeg i daljnjeg okruženja.”

Centar za promociju civilnog društva i Mreža »Sporazum plus« u četvrtak 15. septembra 2011. godine u Hotelu Hollywood, Ilidža, sa početkom u 10:00h organizuju raspravu na temu:

“Komparativna iskustva i dobre prakse u oblasti podrške i finansiranja aktivnosti nevladinih organizacija iz javnih budžetskih sredstava u zemljama bližeg i daljnjeg okruženja.”

Pozvani su da prisustvuju članovi mješovitog Savjeta, imenovanih od strane Vlade Kantona Sarajevo, te predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Kantona Sarajevo.