Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Poziv udruženjima

Ured za kvalitet poziva udruženja registrovanim na području Kantona Sarajevo da dostave važeću e-mail adresu ili druge kontakte u cilju pravovremenog informisanja o aktivnostima koje se vode po pitanju izmjena i dopuna Sporazuma o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i nevladinog sektora u Kantonu Sarajevo.

Važeću e-mail adresu ili drugi kontakt možete dostaviti na poznatu e-mail adresu: uka@uk.ks.gov.ba ili na tel/fax 033/562-223.

Poziv na saradnju

Ured za kvalitet priprema materijal, dokument „Preispitivanje Sistema upravljanja kvalitetom – SUQ za 2011. godinu“ koji razmatra Vlada Kantona Sarajevo. U skladu sa zahtjevima Standarda tačka 8.2.1 „Zadovoljstvo kupaca“, moraju se pratiti informacije u vezi sa zadovoljstvom korisnika usluga. Jedna od utvrđenih metoda u KS je i saradnja sa NVO sektorom, stoga molimo udruženja da dostave svoja zapažanja i stavove o uspostavljenoj saradnji sa Uredom za kvalitet i ostalim ministarstvima Kantona Sarajevo u 2011. godini.

Poziv na aukciju slika 16. decembra 2011. godine u 17h

Ured za kvalitet u okviru svojih nadležnosti svakodnevno sarađuje sa udruženjima i nastoji odgovoriti profesionalno svim upitima i pozivima. Na poziv udruženja "Paleta Ćulhan", 11.12.2011. godine Ured za kvalitet je prisustvovao PRVOJ GODIŠNJOJ IZLOŽBI POLAZNIKA ŠKOLE CRTANJA, SLIKANJA I VAJANJA EX ARTIS. Izložba je otvorena u Galeriji Mak u zgradi Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti (Sime Milutinovića Sarajlije 7) u periodu od 11.-16.12.2011. godine. Ljubitelje ove vrste umjetnosti obavještavamo da će se 16. decembra održati aukcija slika sa početkom u 17h.

Održana edukacija za predstavnike rukovodstva za kvalitet i interne auditore

Povodom predstojećeg Internog audita u Kantonu Sarajevo, Ured za kvalitet je 07.10.2011.godine organizovao edukaciju za predstavnike rukovodstva za kvalitet i interne auditore. Predavanja su imala za cilj podsjetiti PRK i interne auditore na obavezne aktivnosti koje su u okviru sistema upravljanja kvalitetom ministarstva i službe dužni provoditi. Edukativno izlaganje sa akcentom na upravljanje procesima koji se provode u Kantonu Sarajevo održao je angažovani eksterni predavač, s ilustracijom shematskog prikaza pod nazivom „Auditiranje procesa“ .

Nastavljene aktivnosti Komisije za izradu Antikorupcijskog plana na nivou Kantona Sarajevo

Dana 19.09.2011. godine održan je radni sastanak Komisije za izradu Antikorupcijskog plana na nivou Kantona Sarajevo u punom sastavu na kojem je razmatran prijedlog Antikorupcijskog plana Kantona Sarajevo. Pored ostalog dogovoreno je da se aktivnosti ubrzaju kako bi se ispoštovao rok za provođenje preventivne akcije broj 5/10, te ispunili preuzete obaveze.

Rasprava na temu “Komparativna iskustva i dobre prakse u oblasti podrške i finansiranja aktivnosti nevladinih organizacija iz javnih budžetskih sredstava u zemljama bližeg i daljnjeg okruženja.”

Centar za promociju civilnog društva i Mreža »Sporazum plus« u četvrtak 15. septembra 2011. godine u Hotelu Hollywood, Ilidža, sa početkom u 10:00h organizuju raspravu na temu:

“Komparativna iskustva i dobre prakse u oblasti podrške i finansiranja aktivnosti nevladinih organizacija iz javnih budžetskih sredstava u zemljama bližeg i daljnjeg okruženja.”

Pozvani su da prisustvuju članovi mješovitog Savjeta, imenovanih od strane Vlade Kantona Sarajevo, te predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Kantona Sarajevo.

Obuka za predstavnike rukovodstva za kvalitet i interne auditore

Osam uposlenika ministarstava i službi Kantona Sarajevo (Kabinet predsjedavajuće, Ministarstvo obrazovanja i nauke, Stručna služba Vlade, Press služba, Ministarstvo unutrašnjih poslova) pohađali su edukaciju za predstavnika rukovodstva za kvalitet i internog auditora tokom juna 2011. godine, u organizaciji Ureda za kvalitet i certifikacijske kuće TÜVadria (partner of TÜV Thüringen). Nakon uspješno završene obuke, uposlenici su polagali ispit znanja te dobili odgovarajuće certifikate na osnovu kojih će postati nosioci aktivnosti SUQ kao predstavnici organa iz kojih dolaze.

Održan sastanak Komisije za izradu Antikorupcijskog plana na nivou Kantona Sarajevo

Ured za kvalitet i Kolegij za kvalitet pokrenuli su Preventivnu akciju broj 5/10 -“Izrada Antikorupcijskog plana na nivou Vlade Kantona Sarajevo“, koju je Vlada Kantona Sarajevo razmatrala i usvojila Zaključkom broj 02-05-13985-22/11 od 21.4.2011. godine da se pristupi izradi ovog dokumenta. Vlada je takođe donijela Rješenje broj 02-05-18214-5/11 o imenovanju Komisije za izradu prijedloga Antikorupcijskog plana, koji treba dostaviti Vladi na razmatranje do kraja 2011. godine.