Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Prvi nadzorni audit 2013. godine

Na osnovu Godišnjeg programa audita za 2013. i Naloga broj 1/13, u skladu sa Standardom EN ISO 9001, proveden je Prvi nadzorni audit SUQ, u periodu od 01. do 15. aprila 2013. godine u certificiranim organima uprave i službama KS.
Pripremne aktivnosti za Prvi nadzorni audit SUQ-a provedene su od strane Ureda za kvalitet u saradnji sa ministarstvima i službama KS. Audit je provela certifikacijska kuća “TUVadria – Partner of TUV Thuringen.”

Interni audit 2012. godine

U skladu sa Godišnjim programom audita za 2012. godinu, Nalogom broj 2/12 od 01.02. 2012. godine, proveden je Interni audit u svim certificiranim ministarstvima i službama Kantona Sarajevo u periodu od 05.11. do 09. 11. 2012. godine, prema odredbama međunarodnog Standarda ISO 9001:2008.
Audit je proveden u cilju utvrđivanja trenutnog stanja primjene procedura i radnih uputstava, te primjene Liste dokumenata/propisa i Kataloga procesa.

Plan Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije

Ured za kvalitet pokrenuo je Preventivnu akciju 5/10 koja se odnosi na izradu Plana za borbu protiv korupcije, u skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije Vijeća ministara BiH, kojom je obavezala sve nivoe vlasti da donesu svoje planove.
Vlada Kantona Sarajevo prihvatila je predloženu akciju Zaključkom broj: 02-05-13985-22/11 od 21.04.2011. godine i svojim Rješenjem broj: 02-05-18214-5/11 od 26.05.2011. imenovala je Komisiju za izradu prijedloga Plana.

Čestitka povodom Kurban bajrama

Članovima NVO Kantona Sarajevo, vjernicima islamske vjeroispovjesti, povodom Kurban bajrama Ured za kvalitet upućuje čestitke

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

EDUKACIJA ZA INTERNE AUDITORE I PREDSTAVNIKE RUKOVODSTVA ZA KVALITET (PRK)

Povodom predstojećeg Internog audita, u organizaciji Ureda za kvalitet održana je edukacija za 40 internih auditora i PRK Kantona Sarajevo. Upravljanje kvalitetom zahtjeva redovne i sveobuhvatne aktivnosti koje su rukovodioci kao i ostali uposlenici u Kantonu Sarajevo dužni provoditi u cilju očuvanja kvaliteta i povećanja zadovoljstva korisnika usluga. S tim uvezi, održana su predavanja uz power point prezentacije i grafičke ilustracije na temu: - „Planiranje i upravljanje procesima“, - „ Upravljanje dokumentima i zapisima - PR.

Pripreme za Interni audit 2012

U certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo u toku su pripreme za provođenje Internog audita koji će se održati u novembru 2012. godine. U okviru priprema održani su sastanci Kolegija za kvalitet, te edukacija (rifrešing) za Tim za interni audit.

Bajramska čestitka

Članovima nevladinih oranizacija Kantona Sarajevo islamske vjeroispovjesti, Ured za kvalitet Kantona Sarajevo upućuje čestitke povodom predstojećeg Ramazanskog bajrama.

Bajram šerif mubarek olsun!

Rezultati Recertifikacijskog audita 2012. godine

Recertifikacija sistema upravljanja kvalitetom (SUQ) vrši se svake tri godine, koje provodi akreditacijska kuća u skladu sa zahtjevima Standarda ISO 17021. Po uspješno provedenoj recertifikaciji, dobiva se certifikat koji ima važnost u periodu od tri godine, tokom kojeg se provode nadzorni auditi (najmanje jednom godišnje). U aprilu ove godine navršilo se tri godine od uspješno provedene druge recertifikacije u Kantonu Sarajevo. Nadležna certifikacijska kuća TUVadria d.o.o.

Druga međužupanijska koordinacija za sistem upravljanja kvalitetom u Hrvatskoj

Druga međužupanijska koordinacija za sistem upravljanja kvalitetom u Hrvatskoj održana je početkom juna 2012. godine. Prikaz i ocjena stanja SUQ-a u županijama sa certifikatom ISO 9001:2008, te ostvarena poboljšanja za protekli period bili su glavna tema ovih susreta. Na ove susrete pozvat je predstavnik iz Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, da predstavi dostignuća u razvoju SUQ-a u ovom kantonu. Prikaz i ocjenu stanja sistema upravljanja kvalitetom u Sarajevu prezentirala je Zlata Hašimbegović, šef Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo.

Pripreme za Recertifikacijski audit 2012. godine

U toku su pripreme za provođenje Recertifikacijskog audita koji se provodi svake tri godine. U skladu sa Godišnjim programom audita za 2012. godinu, te Nalogom broj 1/12 potpisanim od strane Premijera u periodu od 01. do 15.04. 2012. godine provest će se Recertifikacijski audit u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo.
U saradnji sa rukovodstvom organa, auditori će obići organ uprave prema utvrđenom Planu audita.