Vlada Kantona Sarajevo

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

26.10.2022 (faruk.sahbegovic)

30.06.2021 (faruk.sahbegovic)

12.05.2021 (igor.martinovic)

28.04.2021 (igor.martinovic)

23.12.2020 (igor.martinovic)

09.12.2020 (Ured 1)

09.12.2020 (igor.martinovic)

26.06.2019 (Ured 1)