Vlada Kantona Sarajevo

Akti Stručna služba za zajedničke poslove

Ostalo
Uredba o obrazovanju SSZP KS Preuzmi
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika SSZP KS Preuzmi
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namjerštenika SSZP KS Preuzmi
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji SSZP KS Preuzmi
Vodič za pristup informacijama Preuzmi
Rješenja
prekovremeni sati juni 2019 Preuzmi, Preuzmi
prekovremeni sati juni 2019 Preuzmi
prekovremeni sati juli 2019 Preuzmi
prekovremeni sati juli 2019 Preuzmi
naknada za slučaj smrti užeg člana porodice Preuzmi, Preuzmi
prekovremeni sati za mjesec august 2019 godine. Preuzmi
prekovremeni sati august 2019 Preuzmi
prekovremeni sati-septembar 2019 Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi
Rješenje o određivanju službenika za informisanje Preuzmi
Rješenje o potvrđivanju medijatora Preuzmi
Odluke
odluka-troškovi prevoza juni 2019 Preuzmi
odluka-troškovi prevoza juli2019 Preuzmi
odluka-troškovi prevoza za septembar 2019 Preuzmi
odluka-troškovi prevoza august 2019 Preuzmi
odluka za prijevoz-oktobar 2019 Preuzmi