Vlada Kantona Sarajevo

Stručna služba za zajedničke poslove

Nadležnosti

Stručna služba vrši određene zajedničke stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine Kantona Sarajevo, Vladu Kantona Sarajevo,  predsjednika i potpredsjednika Kantona Sarajevo, njihove stručne službe i ministarstva Kantona Sarajevo, izuzev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. 
Kao zajednički stručni poslovi u smislu odredbe prethodnog stava smatraju se: personalni i opći poslovi, poslovi nabavke i distribucije materijalnih sredstava, poslovi pisarnice, poslovi prepisa i umnožavanja materijala, poslovi održavanja i korištenja voznog parka, poslovi obezbjeđenja zgrade, poslovi održavanja i  zagrijavanja zgrade i poslovi održavanja čistoće i protivpožarne zaštite, poslovi učestvovanja Kantona Sarajevo u organizaciji i suorganizaciji javnih manifestacija (ozvučenje, rasvjeta,  obezbjeđenje prostora i drugo) i drugi poslovi koji joj se stavljaju u zadatak kao zajednički.