Vlada Kantona Sarajevo

Sastav vlade

2014-2018

Premijer
Elmedin Konaković
23.03.2015 do 05.04.2018
Ministar - Ministarstvo finansija
Jasmin Halebić
23.03.2015 do 04.04.2018
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Samer Rešidat
23.03.2015 do 24.11.2015
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Mirvad Kurić
24.11.2015 do 04.04.2018
Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade
Elvir Kazazović
23.03.2015 do 04.04.2018
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Enver Smajkan
23.03.2015 do 24.11.2015
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Mario Nenadić
24.11.2015 do 04.04.2018
Ministar - Ministarstvo privrede
Muharem Šabić
23.03.2015 do 04.04.2018
Ministar - Ministarstvo saobraćaja
Mujo Fišo
23.03.2015 do 04.04.2018
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ismir Jusko
24.11.2015 do 30.05.2016
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Vedran Mulabdić
30.05.2016 do 04.04.2018
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Predrag Kurteš
23.03.2015 do 24.11.2015
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Muharem Fišo
23.03.2015 do 04.04.2018
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Karolina Karačić
23.03.2015 do 24.11.2015
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Amela Dautbegović
24.11.2015 do 04.04.2018
Ministar - Ministarstvo zdravstva
Emira Tanović Mikulec
23.03.2015 do 24.11.2015
Ministar - Ministarstvo zdravstva
Zilha Ademaj
24.11.2015 do 04.04.2018
Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Čedomir Lukić
23.03.2015 do 04.04.2018
Ministar Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Senad Hasanspahić
23.03.2015 do 04.04.2018