Vlada Kantona Sarajevo

Sastav vlade

1998-2000

Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i komunalnih poslova
Munib Buljina
19.12.1998 do 15.02.2001
Ministar - Ministarstvo stambenih poslova
Resul Bašić 98-00
19.12.1998 do 15.11.1999
Ministar - Ministarstvo stambenih poslova
Omer Vatrić 15.11.1999
15.11.1999 do 15.02.2001