Sastav

1998-2000

Premijer
Beriz Belkić 98-20
12.11.1998 do 15.02.2001
Ministar - Ministarstvo finansija
Kemal Kozarić 98-20
19.12.1998 do 15.02.2001
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Esma Hadžagić 98-20
19.12.1998 do 15.02.2001
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Jusuf Zahiragić 98-20
19.12.1998 do 15.02.2001
Ministar - Ministarstvo privrede
Zaim Backović 98-20
19.12.1998 do 15.02.2001
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ismet Dahić 98-20
19.12.1998 do 15.02.2001
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Harun Imamović 98-20
19.12.1998 do 15.02.2001
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Vahid Muharemović 98-20
19.12.1998 do 15.02.2001
Ministar - Ministarstvo zdravstva
Zehra Dizdarević 98-20
19.12.1998 do 15.02.2001
Ministar - Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja
Safet Halilović 98-20
19.12.1998 do 15.02.2001
Ministar - Ministarstvo obnove, razvoja i zaštite čovjekove okoline
Vlatko Dugandžić 98-20
19.12.1998 do 15.02.2001
Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija
Bakir Začiragić 98-20
19.12.1998 do 15.02.2001