Vlada Kantona Sarajevo

Sastav vlade

1996-1998

Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Harun Imamović 96-98
21.11.1996 do 19.12.1998
Ministar - Ministarstvo obnove, razvoja i zaštite čovjekove okoline
Vlatko Dugandžić 96-98
21.11.1996 do 19.12.1998