Vlada Kantona Sarajevo

Sastav vlade

2012-2014

VD Premijera
Muhamed Kozadra
21.05.2014 do 23.03.2015