Sastav

2012-2014

VD Premijera
Muhamed Kozadra
21.05.2014 do 23.03.2015
Premijer
Suad Zeljković
21.11.2012 do 20.05.2014
Ministar - Ministarstvo finansija
Muhamed Kozadra
21.11.2012 do 23.03.2015
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Ivica Šarić
21.11.2012 do 23.03.2015
Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade
Damir Marjanović
21.11.2012 do 08.10.2013
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Velida Memić
21.11.2012 do 23.03.2015
Ministar - Ministarstvo privrede
Emir Hrenovica
21.11.2012 do 23.03.2015
Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Zlatko Petrović
21.11.2012 do 23.03.2015
Ministar - Ministarstvo saobraćaja
Jusuf Bubica
21.11.2012 do 23.03.2015
Ministar - Ministarstvo stambene politike
Čedomir Lukić
21.11.2012 do 23.03.2015
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Nermin Pećanac
21.11.2012 do 23.03.2015
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Asim Džambasović
21.11.2012 do 08.04.2013
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
MInistar za boračka pitanja Faid Hećo
08.04.2013 do 23.03.2015
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Muamer Bandić
21.11.2012 do 23.03.2015
Ministar - Ministarstvo zdravstva
Dr. Eldan Lokmić
21.11.2012 do 23.03.2015