Sastav

2010-2012

Premijer
Fikret Musić
13.01.2011 do 21.11.2012
Ministar - Ministarstvo finansija
Muhamed Kozadra
13.01.2011 do 04.06.2012
Ministar - Ministarstvo finansija
Mirza Sendijarević
19.06.2012 do 21.11.2012
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Ivica Šarić
13.01.2011 do 04.06.2012
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Dubravko Lovrenović
19.06.2012 do 21.11.2012
Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade
Fahrudin Oručević
29.02.2012 do 21.11.2012
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Dijana Tabori
13.01.2011 do 21.11.2012
Ministar - Ministarstvo privrede
Rusmir Sendić
13.01.2011 do 21.11.2012
Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Zlatko Petrović
19.06.2012 do 21.11.2012
Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Abid Jusić
13.01.2011 do 04.06.2012
Ministar - Ministarstvo saobraćaja
Haris Lulić
13.01.2011 do 21.11.2012
Ministar - Ministarstvo stambene politike
Čedomir Lukić
13.01.2011 do 04.06.2012
Ministar - Ministarstvo stambene politike
Mersiha Slipičević
19.06.2012 do 21.11.2012
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Muhamed Budimlić
13.01.2011 do 21.11.2012
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Nedžad Ajnadžić
13.01.2011 do 04.06.2012
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Vahid Karavelić
19.06.2012 do 21.11.2012
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Velida Memić
13.01.2011 do 04.06.2012
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Zilha Ademaj
19.06.2012 do 21.11.2012
Ministar - Ministarstvo zdravstva
Zlatko Vuković
13.01.2011 do 21.11.2012
Ministar - Ministarstvo obrazovanja i nauke
Emir Suljagić
13.01.2011 do 29.02.2012