Vlada Kantona Sarajevo

Sastav vlade

2009-2010

Ministar - Ministarstvo finansija
Aida Haverić
12.01.2009 do 22.10.2009
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Emir Hadžihafizbegović
12.01.2009 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Zlatko Mesić
12.01.2009 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo privrede
Abid Šarić
12.01.2009 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Abid Jusić
12.01.2009 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Željko Mijatović
12.01.2009 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Hajrudin Ibrahimović
12.01.2009 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Emina Dubravić
12.01.2009 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo zdravstva
Mustafa Cuplov
12.01.2009 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo obrazovanja i nauke
Safet Kešo
12.01.2009 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija
Mihajlo Krmpotić
12.01.2009 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo stambenih poslova
Čedomir Lukić
12.01.2009 do 13.01.2011