Sastav

2006-2010

VD Premijera
Zlatko Mesić
11.11.2010 do 13.01.2011
VD Premijera
Hajrudin Ibrahimović
19.11.2008 do 12.01.2009
Premijer
Besim Mehmedić
12.01.2009 do 11.11.2010
Premijer
Samir Silajdžić
15.02.2007 do 19.11.2008
Ministar - Ministarstvo finansija
Muhamed Kozadra
22.10.2009 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo finansija
Aida Haverić 2006-2008
15.02.2007 do 22.10.2009
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Emir Hadžihafizbegović
15.02.2007 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Zlatko Mesić
15.02.2007 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo privrede
Abid Šarić
15.02.2007 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Abid Jusić
15.02.2007 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Željko Mijatović
15.02.2007 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Hajrudin Ibrahimović
15.02.2007 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Emina Dubravić
15.02.2007 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo zdravstva
Mustafa Cuplov
15.02.2007 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo obrazovanja i nauke
Safet Kešo
15.02.2007 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija
Mihajlo Krmpotić
15.02.2007 do 13.01.2011
Ministar - Ministarstvo stambenih poslova
Čedomir Lukić
15.02.2007 do 13.01.2011