Sastav

2006-2008

VD Premijera
Hajrudin Ibrahimović
19.11.2008 do 12.01.2009
Premijer
Samir Silajdžić
15.02.2007 do 19.11.2008
Ministar - Ministarstvo finansija
Aida Haverić
15.02.2007 do 12.01.2009
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Emir Hadžihafizbegović
15.02.2007 do 12.01.2009
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Zlatko Mesić
15.02.2007 do 12.01.2009
Ministar - Ministarstvo privrede
Abid Šarić
15.02.2007 do 12.01.2009
Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Abid Jusić
15.02.2007 do 12.01.2009
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Željko Mijatović
15.02.2007 do 12.01.2009
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Hajrudin Ibrahimović
15.02.2007 do 12.01.2009
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Emina Dubravić
15.02.2007 do 12.01.2009
Ministar - Ministarstvo zdravstva
Mustafa Cuplov
15.02.2007 do 12.01.2009
Ministar - Ministarstvo obrazovanja i nauke
Safet Kešo
15.02.2007 do 12.01.2009
Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija
Mihajlo Krmpotić
15.02.2007 do 12.01.2009
Ministar - Ministarstvo stambenih poslova
Čedomir Lukić
15.02.2007 do 12.01.2009