Sastav

2002-2006

Premijer
Denis Zvizdić
06.02.2003 do 15.02.2007
Ministar - Ministarstvo finansija
Aida Haverić
06.02.2003 do 15.02.2007
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Ivica Šarić
06.02.2003 do 15.02.2007
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Zlatko Mesić
06.02.2003 do 15.02.2007
Ministar - Ministarstvo privrede
Abid Šarić
06.02.2003 do 15.02.2007
Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Zlatko Petrović
06.02.2003 do 15.02.2007
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Sulejman Bajrić
06.02.2003 do 15.02.2007
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Hajriz Bečirović
06.02.2003 do 15.02.2007
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Hajrudin Ibrahimović
06.02.2003 do 15.02.2007
Ministar - Ministarstvo zdravstva
Zehra Dizdarević
06.02.2003 do 15.02.2007
Ministar - Ministarstvo obrazovanja i nauke
Emir Turkušić
06.02.2003 do 15.02.2007
Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija
Zlatko Bursać
06.02.2003 do 29.01.2004
Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija
LJiljana Sakić
29.01.2004 do 15.02.2007
Ministar - Ministarstvo stambenih poslova
Samir Silajdžić
06.02.2003 do 15.02.2007