Vlada Kantona Sarajevo

Sastav vlade

Aktuelni

Premijer
Edin Forto
05.01.2021
Ministar - Ministarstvo finansija
Davor Čičić
05.01.2021
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Samir Avdić
05.01.2021
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Darja Softić Kadenić
17.06.2021
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Lejla Brčić
05.01.2021 do 11.05.2021
Ministar - Ministarstvo privrede
Adnan Delić
05.01.2021
Ministar - Ministarstvo saobraćaja
Adnan Šteta
05.01.2021
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Admir Katica
05.01.2021
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Omer Osmanović
05.01.2021
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Ivana Prvulović
05.01.2021
Ministar - Ministarstvo zdravstva
Haris Vranić
05.01.2021
Ministar - Ministarstvo nauke, visokog obrazovanja i mladih
Melika Husić - Mehmedović
05.01.2021
Ministar - Ministarstvo odgoja i obrazovanja
Naida Hota - Muminović
05.01.2021
Ministar - Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Enver Hadžiahmetović
05.01.2021