Vlada Kantona Sarajevo

Sastav vlade

2020

Premijer
Mario Nenadić
03.03.2020 do 05.01.2021
Ministar - Ministarstvo finansija
Jasmin Halebić
03.03.2020 do 05.01.2021
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Kenan Alikadić
03.03.2020 do 05.01.2021
Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade
Anis Krivić
03.03.2020 do 05.01.2021
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Mersa Kustura
03.03.2020
Ministar - Ministarstvo privrede
Draško Jeličić
03.03.2020 do 05.01.2021
Ministar - Ministarstvo saobraćaja
Adi Kalem
03.03.2020 do 05.01.2021
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ismir Jusko
03.03.2020 do 05.01.2021
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Hajrudin Grabovica
03.03.2020 do 05.01.2021
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Jasna Agić
03.03.2020 do 05.01.2021
Ministar - Ministarstvo zdravstva
Rusmir Mesihović
03.03.2020 do 05.01.2021
Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Faruk Kapidžić
03.03.2020 do 05.01.2021
Ministar Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Nihada Glamoč
03.03.2020 do 05.01.2021