Vlada Kantona Sarajevo

Sastav vlade

2018 - 2020

Premijer
Edin Forto
26.12.2018 do 29.01.2020
Ministar - Ministarstvo finansija
Amel Kovačević
26.12.2018 do 29.01.2020
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Mirvad Kurić
26.12.2018 do 29.01.2020
Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade
Zineta Bogunić
26.12.2018 do 29.01.2020
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Lejla Brčić
26.12.2018 do 29.01.2020
Ministar - Ministarstvo privrede
Haris Bašić
26.12.2018 do 29.01.2020
Ministar - Ministarstvo saobraćaja
Adnan Šteta
26.12.2018 do 29.01.2020
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Admir Katica
26.12.2018 do 29.01.2020
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Ismir Jusko
26.12.2018 do 29.01.2020
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Malik Garibija
26.12.2018 do 29.01.2020
Ministar - Ministarstvo zdravstva
Amela Sofić
26.12.2018 do 29.01.2020
Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Damir Filipović
26.12.2018 do 29.01.2020
Ministar Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Srđan Mandić
26.12.2018 do 29.01.2020