Vlada Kantona Sarajevo

Sastav vlade

2018

Premijer
Adem ZOLJ
04.04.2018 do 26.12.2018
Ministar - Ministarstvo finansija
Jasmin Halebić
04.04.2018 do 26.12.2018
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Mirvad Kurić
04.04.2018 do 26.12.2018
Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade
Elvir Kazazović
04.04.2018 do 26.12.2018
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Mario Nenadić
04.04.2018 do 26.12.2018
Ministar - Ministarstvo privrede
Muharem Šabić
04.04.2018 do 26.12.2018
Ministar - Ministarstvo saobraćaja
Mujo Fišo
04.04.2018 do 26.12.2018
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Vedran Mulabdić
04.04.2018 do 26.12.2018
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Muharem Fišo
04.04.2018 do 26.12.2018
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Amela Dautbegović
04.04.2018 do 26.12.2018
Ministar - Ministarstvo zdravstva
Zilha Ademaj
04.04.2018 do 26.12.2018
Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Čedomir Lukić
04.04.2018 do 26.12.2018
Ministar Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Senad Hasanspahić
04.04.2018 do 26.12.2018