Sastav

2000-2002

Premijer
Nermin Pećanac premijer
26.12.2001 do 06.02.2003
Premijer
Huso Hadžidedić
08.02.2001 do 26.12.2001
Ministar - Ministarstvo finansija
Hasib Gibanica
08.02.2001 do 06.02.2003
Ministar - Ministarstvo kulture i sporta
Gradimir Gojer
08.02.2001 do 06.02.2003
Ministar - Ministarstvo pravde i uprave
Samir Silajdžić
08.02.2001 do 06.02.2003
Ministar - Ministarstvo privrede
Edib Prašović
29.01.2002 do 06.02.2003
Ministar - Ministarstvo privrede
Esad Lučkin
18.02.2001 do 31.12.2002
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Almir Dzuvo
29.01.2002 do 06.02.2003
Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Nermin Pećanac
08.02.2001 do 26.12.2001
Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja
Sead Gajević
08.02.2001 do 06.02.2003
Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Besima Borić-Marić
08.02.2001 do 06.02.2003
Ministar - Ministarstvo zdravstva
Zlatko Čardaklija
08.02.2001 do 06.02.2003
Ministar - Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja
Esma Hadžagić
08.02.2001 do 06.02.2003
Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i komunalnih poslova
Zlatko Petrović
08.02.2001 do 06.02.2003
Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija
Zahid Pita
08.02.2001 do 06.02.2003
Ministar - Ministarstvo stambenih poslova
Hazima Pecirep
29.01.2002 do 06.02.2003
Ministar - Ministarstvo stambenih poslova
Almir Džuvo
08.02.2001 do 29.01.2002