Akti Press službe

Odluke
Odluka o isplati regresa uposlenim u Press službi KS Preuzmi
Odluka za prevoz-juli 2019.godine Preuzmi
Odluka za prevoz-septembar 2019.godine Preuzmi
Odluka za prevoz-avgust 2019.godine Preuzmi
Odluka za prevoz-oktobar 2019.godine Preuzmi
Odluka za prevoz-novembar 2019.godine Preuzmi
Rješenja
Rješenja za prekovremene sate- MAJ 2019 Preuzmi
Rješenja za prekovremene sate- JUNI 2019 Preuzmi
Ostalo
Uredba o osnivanju Press službe KS Preuzmi
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Press službe sa organizacionom šemom Preuzmi, Preuzmi
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Press službi KS Preuzmi
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Preuzmi